Hus Forbi fik Venstres frihedspris

Hus Forbi takker for Venstres frihedspris, men ikke for de mange socialpolitiske benspænd mod hjemløse og andre socialt udsatte. Her er den røffel, de hjemløse giver regeringen til gengæld

 

Hus Forbi er stolt over at have modtaget Venstres frihedspris på partiets landsmøde i Herning, lørdag den 21. november 2015. Det er en anerkendelse af den indsats, hjemløse og socialt udsatte har gjort for at hjælpe dem selv til at overleve på trods af de mange forhindringer, som blandt andet Venstreregeringens socialpolitik stiller dem på vejen mod et virksomt og værdigt liv.

Hus Forbi er en brugerstyret organisation. Månedsavisen Hus Forbi udgives af Foreningen Hus Forbi, som har Hus Forbi’s sælgere som medlemmer. Formand og næstformand er to Hus Forbi-sælgere.

– I Hus Forbi er vi stolte over at modtage en frihedspris. Men frihed må ikke blive friheden for den enkelte socialt udsatte til bare at sejle i egen sø uden at være en del et større samfundsmæssigt fællesskab, siger Hus Forbi-sælger Henrik Søndergaard Pedersen, som er næstformand i Hus Forbi.

Hus Forbi har til formål at give hjemløse og socialt udsatte et fornuftigt gøremål i form af avissalget, som også kan hjælpe dem til at få lidt flere penge på lommen. En andet formål med Hus Forbi er at være talerør for hjemløse og socialt udsatte. Derfor må en frihedspris ikke blive et holdkæft-bolsje, og derfor må Hus Forbi også gå i rette med Venstre-regeringens socialpolitik.

– Vi tager imod prisen, fordi vi er socialpolitiske og ikke partipolitiske. Venstre er et parti med et stort bagland, og der må være folk i det bagland, som sammen med os kan bruge deres frihed til at protestere mod den politiske linje, regeringen har tegnet i den forløbne uge.

– For regeringen har indgået aftaler, som almindelige mennesker da bare ikke kan synes om. Det, der er teori og tørre tal for forhandlerne i Finansministeriet, er rå virkelighed for folk på gaden. Disse aftaler vil skabe flere hjemløse og kaste hjemløse og socialt udsatte ud i håbløshed og armod.

– Når man som vi i Hus Forbi dagligt er sammen med mennesker, som måske har flere psykiatriske diagnoser, et misbrug og store sociale problemer, herunder at de mangler en bolig, så virker det helt surrealistisk, at en regering kan finde på at ændre kontanthjælpen således, at også ikke-jobparate skal arbejde 225 timer for at beholde deres ydelser.

– Det er i forvejen helt absurd at se, hvordan Jobcentrene jager rundt med mennesker, der har det så dårligt og er så syge, at ingen arbejdsgiver vil ansætte dem. Regeringens politik vil ikke få en eneste udsat ind på arbejdsmarkedet, men den vil gøre social udsatte fattigere og mere udsatte.

– Med finanslovsaftalen skærer regeringen så i boligstøtten. I forvejen er antallet af hjemløse steget med 23 procent i perioden 2009 til 2015. Regeringens politik vil gøre flere hjemløse og smide nogle af de Hus Forbi-sælgere, som efter en lang sej kamp mod deres egne indre dæmoner og de offentlige instanser har kæmpet sig til en bolig, tilbage på gaden.

– Tidligere på året fratog regeringen tilmed kommunerne et af deres vigtigste redskaber til at skaffe billige boliger, som unge, der er ramt af de senere års voldsomme besparelser på overførselsindkomster, kan betale, siger Henrik Søndergaard Pedersen.

Han anbefaler folk i Venstres og andre politiske partiers bagland at læse Hus Forbi og således få indblik i en anden verden. En verden af medmennesker, som lider under de socialpolitiske tiltag, skiftende regeringer har indført i en årrække. Forhåbentligt kan de almindelige medlemmer af partierne skubbe til deres partifæller på Christiansborg, så de kan begyndte at sætte mennesker først.

På billedet ses statsminister Lars Løkke Rasmussen sammen med Hus Forbi-sælger og næstformand i Hus Forbi, Henrik Søndergaard Pedersen, og daglig leder i Hus Forbi, Rasmus Wexøe Kristensen.