De syges straffes for ikke at arbejde

Kontanthjælpsmodtagere med misbrug og psykiske lidelser vil blive ramt af det nye krav om 225 timers arbejde. Hvis de ikke kan skaffe sig 225 timers arbejde i løbet af et år, bliver de trukket i kontanthjælp – eller mister den helt.

Og der skal vel at mærke være tale om ustøttet arbejde. Nyttejob, virksomhedspraktik og job med løntilskud tæller ikke. Som udgangspunkt gælder kravet alle kontanthjælpsmodtagere.
Kun hvis kommunen ved et konkret skøn vurderer, at borgerens arbejdsevne er for nedsat, vil de blive undtaget. Og erfaringen er, at der er stor forskel på kommunernes vurdering. I nogle kommuner vil mange skulle leve op til det nye krav – i andre få.

I Dansk Socialrådgiverforening kalder man det noget rod, at politikerne ikke stoler på den vurdering, der allerede er lavet af borgere med for mange problemer til uden videre at kunne arbejde. Der kommer næppe heller noget ud af at tro, at de kommer i arbejde, hvis man tvinger dem, mener Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker på RUC.

Læs mere i Hus Forbi’s januarúdgave, som kan købes nu!