Mange hjemløse i Grønland

Selvom vinteren i Grønland er så kold, at man kan dø af at opholde sig ude, så er der forholdsvis 15 gange flere hjemløse i Grønland end i Danmark. Værst ser det ud i Grønlands hovedstad Nuuk, hvor mere end halvdelen af landets hjemløse opholder sig.

Et af de store problemer for de hjemløse er, at deres liv bliver sat på standby, og at de ikke har mange muligheder for at forbedre deres situation.

– Der er kun få hjælpeforanstaltninger for hjemløse i Grønland, og er man selvforskyldt hjemløs, står man ikke først i rækken, når der bliver en ledig bolig. Socialhjælpen er desuden meget lavere end i Danmark, og priserne på dagligvarer er højere, så det er nærmest umuligt at spare op til et indskud eller få betalt en gammel gæld til boligselskabet. Derfor føler mange, at de er fanget i hjemløsheden, og de ved ikke, om det nogensinde ændrer sig, siger Hans Thor Andersen, som er medforfatter på en rapport om hjemløse i Grønland.

Socialt udsatte personer er de seneste mange år søgt til Nuuk fra de mindre byer og bygder, fordi de håbede på et bedre liv. Andre har været indlagt på byens psykiatriske afdeling, eller har afsonet i anstalten, og så er de endt med at slå sig ned i byen, selvom de ikke har et arbejde eller et sted at bo.

Læs mere i Hus Forbi i januar, hvor der også er et interview med Hans-Peter Ananiassen, der er kendt som den første Hus Forbi-sælger i Nuuk.