Borgmester: Folketinget spænder ben for os

Som en af få kommuner er det lykkedes Høje-Taastrup at knække hjemløsekurven. Skal tallet længere ned, skal kommunerne have en større værktøjskasse og nogle mindre stive love at arbejde med, mener den konservative borgmester i Høje Taastrup Kommune, Michael Ziegler.

Da SFI offentliggjorde den nyeste hjemløsetælling i 2015 stod tallet ’39’ ud for Høje-Taastrup Kommune. To år forinden stod der ’63’ – et markant fald i en periode, hvor der generelt er blevet flere hjemløse på landsplan.

Blandt forklaringerne er en målrettet indsats for at forhindre udsættelser og etableringen af 10 såkaldt skæve boliger. Michael Ziegler fik selv mulighed for at fortælle om kommunens initiativer på en konference, Rådet for Socialt Udsatte holdt i december, og budskabet til Folketinget fra den konservative borgmester var klart:

’Vi møder for mange benspænd. Vi har gjort, hvad vi kan med de muligheder vi har i dag, og skal antallet af hjemløse længere ned, er der brug for en mere smidig lovgivning.’

Hus Forbi interviewer borgmesteren fra Høje Taastrup i februar.

– Vi beder ikke om penge fra staten, vi beder om at lov til at give et målrettet, midlertidigt huslejetilskud til nogle borgere, som vi samtidig kan få ud af nogle dyrere botilbud. Vi har vi også undersøgt, om vi må leje nogle pavilloner ud til 3.200 kroner, selv om huslejen skulle være 5.500, og det må vi heller ikke, siger Michael Ziegler til Hus Forbi.

Læs mere i Hus Forbi. Interviewet bliver ikke dårligere af, at det er formanden for de hjemløses landsorganisation, SAND, Steen Rosenquist, der stiller spørgsmålene. Foto: Mette Kramer Kristensen.