Narkotika på dagsordenen

Miljøet for stofbrugere er blevet hårdere i Aarhus på det seneste. I ’Nåleparken’ ved havnen

er der mere uro end før. Den seneste tids uroligheder har ført til flere politirazziaer. Razziaer skaber yderligere panik blandt stofbrugere.

Den 19. til den 21. april holder FN’s generalforsamling en særlig samling om narkotika i New York (UNGASS – United Nations General Assembly Special Session on Drugs).

Det, der sker her, har indflydelse på, hvordan dagligdagen former sig for bruger i Nåleparken i Aarhus og alle de andre steder i Danmark og resten af verden, hvor mennesker, som er afhængige af stoffer, lever.

Jurist Emil Kiørboe fra Institut for Menneskerettigheder har fulgt udviklingen på narkotikaområdet tæt. Han er sikker på, at UNGASS ikke vil ændre på, at narkotika til andet end medicinsk brug fortsat vil være ulovligt i de lande, der har ratificeret FN’s konventioner på narkotikaområdet – og det er næsten dem alle sammen.

Men han regner også med, at menneskerettigheder og sundhed vil komme i focus i højere grad en straf.

Læs tema om narkotika og UNGASS i Hus Forbi i april.

Foto: Claus Sjödin