Kommunen spændte ben for Jon

Den 1. juli trådte en ny lov om aktiv socialpolitik i kraft. Den betyder, at man mister sin kontanthjælp, hvis man ikke kan bevise, at man har opholdt sig i Danmark i sammenlagt syv at de sidste otte år.

Målet med loven er klart: Flere skal have kontanthjælpen erstattet af integrationsydelse og vil dermed få deres indkomst næsten halveret. Alene en kommune som Aarhus forventer, at 800 borgere vil blive sat på integrationsydelse som følge af lovændringen.

I ugerne op til den nye lov trådte i kraft, havde kommunerne travlt med at gennemgå samtlige modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp for at undersøge, om opholdskravet var opfyldt. Det kom Jon til at mærke, da han forsøgte at skifte et værelse på et forsorgshjem i Lejre Kommune ud med en lejlighed, han selv havde skaffet i København.

I Lejre fik han kontanthjælp, men ved skranken i Københavns Kommunes Borgerservice blev der sagt stop. Kommunen havde fundet fem tidsrum fra 2009 og frem, hvor Jon i princippet kunne have opholdt sig i udlandet, fordi han tilsyneladende hverken havde haft en indtægt eller fået offentlige ydelser.

– Jeg ved ikke, hvor de havde det fra. Jeg har ikke en gang penge til et pas, fortæller Jon, som i øvrigt er født og opvokset i Danmark og i første omgang kom til København fra Viborg, fordi han havde fået et arbejde.

I sidste ende lykkedes det Jon at holde fast i lejligheden ved hjælp af Hus Forbis låneordning Red Røven, og på grund af en ihærdig indsats af de hjemløses landsorganisation, SAND, som fik overbevist Københavns Kommune om, at Jon har ret til kontanthjælp. Havde han været alene, var det aldrig gået.

I Hus Forbi kan du læse hele Jons fortælling om mødet med et offfentligt system, hvor ingen rigtig havde lyst til at hjælpe.