Interview med Lars Løkke Ramussen

Hus Forbi interviewer statsminister Lars Løkke Rasmussen om de sociale nedskæringer i denne måneds Hus Forbi.
Her er et uddrag af ordvekslingen mellem statsministeren, Hus Forbi-sælger og formand for hjemløses organisation, SAND, Steen Rosenquist og Hus Forbis redaktør, Poul Struve Nielsen (t.v. på foto):
Hvorfor bliver regeringen ved med at føre en politik, der betyder, at vi får flere hjemløse i Danmark?
– Det mener jeg sådan set heller ikke, vi gør. Jeg bestræber mig sådan set for at føre den modsatte politik. Sådan helt overordnet en politik, der får nogle flere danskere med i arbejdsfællesskabet.
Men der må jo være nogen, der hjælper dem, der falder igennem?
– Præcist, og det er jo derfor, vi har lavet den her hjemløsestrategi på 30 millioner kroner, da vi lavede satspuljen for godt et halvt års tid siden.
Men Lars, det kan jo ikke nytte, at man laver en hjemløsestrategi, der er baseret på, at der skal være nogle billige boliger, og også nogle anderledes boliger. Når der ikke er de tilbud, og hele strategien er baseret på det, så er det jo klart, den ikke lykkes. Og den er jo faktisk slået helt fejl. Der er kommet flere hjemløse. Når I så også samtidig laver en 225-timersregel. Hvordan skal de, der er faldet igennem, klare den?
– Må jeg ikke sige omkring 225-timersreglen, at den tjener jo også nogle helt andre formål. Det handler om at få folk, der godt kan, ind på arbejdsmarkedet, og at dem, der kommer til Danmark, og dem kommer der mange af, de ligesom får et skub i ryggen til ikke bare at tage vores ydelser, men yde et bidrag.
Hele interviewet kan læses i Hus Forbi.