Sårbare hjemløse rammes igen

Nu prøver regeringen også at fjerne hjemløses sidste tag over hovedet
Siden 2003 har Københavns Kommune hvert år modtaget to faste særtilskud, der var øremærket støtte til hjemløse og stofbrugere på i alt 58 millioner kroner. De to tilskud bliver brugt til en lang række helt centrale sociale aktiviteter til de mest udsatte i København, for at sikre sig, at de kan føre et værdigt liv.
Nu har Social- og indenrigsministeren, Karen Ellemann, planer om at afskaffe de to tilskud.
Overborgmester Frank Jensen har reageret ved at skrive et åbnet brev rettet til Social- og Indenrigsudvalget, hvor han opfordrer til, at satspuljepartierne vil gå imod planerne.
Ifølge socialborgmester fra Københavns Kommune, Jesper Christensen, vil Københavns Kommune ikke gå med til, at man helt konkret lukker natcaféer ned og dermed ser på, at nogle af byens svageste skal sove på gade. Men hvis afskaffelsen af de to særtilskud bliver gennemført, hvorfor går Københavns Kommune så ikke ind og dækker de udgifter til de socialt udsatte selv og en gang for alle.
Et af de steder, der vil komme til at blive ramt hårdt, er Natcaféen på Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade på Ydre Nørrebro. Natcaféen, der huser 30 sovepladser og bliver brugt af 27 til 33 mennesker hver nat, blev i sin tid etableret på særtilskudsordningen. Det drejer sig om et årligt beløb på 5,7 millioner kroner, som dækker hele natcaféens drift. Huset, der rummer faste herbergspladser, botilbud og dagcafé, bliver finansieret af andre kommunale tilskud.
– Hvis social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, får gennemført sin spareplan, vil natcaféen komme til at lukke, siger Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgades forstander Britta Lindqvist.
Mette Kramer Kristensens foto viser med al tydelighed en af de få muligheder, der så er tilbage for gæsterne i natcaféen.
Læs mere om besparelserne i Hus Forbi i oktober.