Hjemløsekrise i København

Aftalen om satspuljen betyder, at Københavns Kommune mister et tilskud på 58 millioner kroner. Dermed skal kommunen prioritere, om den selv vil finde penge fra anden side, eller om de hjemløse og socialt udsatte skal være sorteper.

– Det er ikke meningen med satspuljen, at der skal gives et særtilskud til Københavns Kommune. Kommunen bruger samlet 24 milliarder kroner på socialområdet. Det her er et lille beløb i den sammenhæng, sagde social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V), da aftalen om satspuljen blev præsenteret.

Ministeren blev spurgt, om ikke Københavns Kommune burde kompenseres for de mange borgere fra andre kommuner, der kommer til hovedstaden og benytter sig af især de ’dørtærskeltilbud,’ som hidtil er finansieret med bevillingen fra satspuljen.

– Vi sætter fem millioner kroner af om året til en hjemløseindsats i København. I forhold til hjemløse er der en særligt stor opgave i København. Men den må indgå i den udligning, vi har mellem kommunerne. Satspuljen skal ikke være et særtilbud, sagde hun.

 

Frustreret socialborgmester

Socialborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen (S), kan endnu ikke sige noget om, i hvilket omfang Københavns Kommune kan finde pengene et andet sted.

– Vi er frustrerede over, at man lader nogle af samfundets mest udsatte betale for, at man skal finde penge til andre ting, siger han.

Borgmesteren henviser til, at der ligger en aftale fra 2003 underskrevet af daværende socialminister Henriette Kjær (K) om, at Københavns Kommune skal have det pågældende beløb som kompensation for sin særligt store andel af udsatte borgere.

– Den blev bekræftet af Manu Sareen (daværende socialminister for de radikale) på et spørgsmål fra Karen Ellemann, siger Jesper Christiansen.

 

Natcafé må lukke

Det bortfaldne tilskud skaber en tæt på desperat situation nogle af de steder, hvor man arbejder på at hjælpe de mest udsatte hjemløse i hovedstaden. Forstander på Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade, Britta Lindqvist, har fået 5,7 millioner kroner til driften i år.

– Hvis vi ikke får penge fra Københavns Kommune, må vi lukke natcafeen, hvor der sover cirka 30 mennesker hver nat. Det samme gælder vores brobyggerprojekt, hvor vi i gennemsnit får 15 personer videre i andre boligløsninger hver måned – får dem indlagt i psykiatrien eller hjulpet dem på andre måder. Vi kommer også til at trække ressourcer fra selve herberget, siger hun.

Satspuljen er forhandlet på plads af alle partier i Folketinget, på nær Enhedslisten, som principielt er modstander puljen. Socialdemokratiet er altså med i aftalen – alligevel mener socialborgmester Jesper Christensen, at socialministeren har et horn i siden på Københavns Kommune.

– Jeg er sikker på, at det her har været et ultimativt krav fra ministeren. De har fordelt en milliard. Det er svært at se, at 58 millioner kroner har været så vigtige. Det her er frie midler. Vi vil skulle fjerne penge fra andre indsatser, siger han.

Et enkelt af de mange projekter, som var truet, er blevet reddet, nemlig Gadejuristen. Organisationen, som yder juridisk bistand til gadens folk, får til sit virke det samme beløb, som Københavns Kommune nu får i støtte til hjemløse-området: Fem millioner kroner om året i fire år. Pengene er til organisationens landsdækkende indsats.

På Mette Kramer Kristensens billede har Jesper Christensen inviteret formanden for de hjemløses organisation, SAND, i København, Jens Vestergaard, på kaffe sammen med Hus Forbi-sælgerne Britta og Gert.