Indsamling til fattige i Danmark

– Der er fattigdom i Danmark, og konsekvenserne af den fattigdom vil vi forsøge at afhjælpe.

Sådan lyder den korte version, når korshærschef Helle Christiansen skal forklare, hvorfor Kirkens Korshær har valgt at kaste sig ud i en landsindsamling under overskriften ’Danmark Mod Fattigdom’.

Det er på søndag, den 27. november, at et endnu ukendt antal indsamlere begive sig mod de – anslået– 210 indsamlingssteder for at hente bøsser og informationsfoldere. Hvis du vil med, så ring til Kirkens Korshær på 33 12 16 00 og kom med ud at stemme dørklokker.

Helle Christiansen ser imidlertid et formål, der går ud over det at få så mange penge i bøsserne som muligt.

– Vi kalder det en kampagne, og vi gør meget ud af det oplysende. Mange mennesker afviser, at der er fattigdom i Danmark, men vi vil fortælle, at det er der, og vise, hvordan den tager sig ud.

Der er generelt stor velvilje i forhold til at hjælpe hjemløse og socialt udsatte i disse år. Samtidig bliver der ført en politik, som øger risikoen for, at flere ryger ud over kanten og ender i fattigdom. Er I ikke bange for at være med til at legitimere den politik?

– Vores oplysende arbejde går jo netop ud på at påpege fattigdommens årsager. Hvad der skal gøres, hvis man skal undgå, at flere mennesker gøres fattige. Men du har ret, vi kæmper lidt som én, der løber op ad en rulletrappe, siger Helle Christiansen.

Kirkens Korshær i Odense er et godt eksempel på, at der er behov for at samle private penge ind til det sociale arbejde. I Danmarks tredjestørste by driver Korshæren et herberg og to varmestuer. I forbindelse med den ene, som ligger i Østergade, er der både natvarmestue, sundhedsrum og stofindtagelsesrum tilknyttet. Både den varmestue og herberget er finansieret af kommunen.

Men den anden varmestue i Nørregade, hvor Hus Forbi team møder korshærsleder Kaj Skjølstrup, skal der skaffes penge til. Mange penge. Det fortæller han til den lokale Hus Forbi-sælger, Stig Sonne, som interviewer korshærslederen i november måneds Hus Forbi.

– Kommunen betaler godt en million kroner til varmestuens drift. Kirkens Korshær skal selv skaffe cirka to millioner kroner. Vi får det til at løbe rundt ved hjælp af genbrugssalg og private donationer, for eksempel er der nu og da folk, som testamenterer nogle midler til os, fortæller han.

Kaj Skjølstrup kan godt finde brug for ekstra penge fra en landsindsamling til Kirkens Korshærs sociale arbejde i Odense.

– Hvert eneste år er det en kamp at få de penge i kassen. Ofte er vi forud med at bruge penge, fordi der altid er noget, vi kan se, at der er er behov for at gøre. Og vi oplever, at de offentlige tilskud står stille og somme tider går ned. Lige nu ved vi ikke, om det bliver på vores område, de udsatte voksne, byrådet finder nogle af de 30 millioner kroner, der skal spares på det sociale område i Odense.

På billedet ses Hus Forbi-sælger Stig Sonne og korshærsleder Kaj Skjølstrup foran Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade i Odense.