Ingen kontrol med pengene i satspuljen

Der er reelt ingen kontrol med, hvad pengene i satspuljen bliver brugt til. Derfor bør Folketingets socialordførere bede Rigsrevisionen og statsrevisorerne om at foretage en tilbundsgående undersøgelse af den samlede satspulje, som i alt rummer 13,2 milliarder kroner.

Sådan lyder opfordringen i hjemløseavisen Hus Forbi fra tidligere medlem af Folketinget, Eyvind Vesselbo, som i mange år var Venstres socialordfører. Sammen med tidligere medarbejder i Socialstyrelsen, Lis Døssing, satte han sig for at undersøge, om satspuljen, der også kaldes ’de fattiges finanslov’, altid er til gavn for de fattige.

Det er den ikke, viser en rapport, Vesselbo og Døssing har givet til Hus Forbi. Der er penge, der ikke anvendes efter hensigten, men nok så væsentligt viser rapporten, at politikerne via satspuljen bevilger penge til projekter uden at vide, om de stadig er i gang, og at der er penge, som tilsyneladende forsvinder i den blå luft. De er ’bortfaldet’, som det

Pengene i satspuljen er taget fra overførselsindkomsterne, som gennem årene er blevet reguleret lidt mindre end lønudviklingen.

Pengene skal bruges til projekter inden for det sociale område, sundhed og arbejdsmarked. Eyvind Vesselbo og Lis Døssing prøvede at følge pengene fra hjemløsestrategien, et fireårigt projekt, som partierne bag satspuljen bevilgede en halv milliard kroner til med start i 2009. Sporet slutter i statsregnskabet for 2013, hvoraf det fremgår, at 71,3 millioner kroner af bevillingen ikke er blevet brugt, og at pengene er bortfaldet. Det fremgår ikke, hvor de 71,3 millioner kroner er blevet af.

Det fremgår også af rapporten, at politikerne bevilger penge til projekter uden at vide, om de stadig er i gang. Langt størstedelen af midlerne i satspuljen er i dag gjort permanente og udbetales blandt andet til kommunerne som en del af bloktilskuddet.

– Det bør undersøges, om det projekt eller den aktivitet, pengene er givet til, stadig er aktivt, siger Eyvind Vesselbo til Hus Forbi.

Alt i alt er resultatet, at nogle af de penge, der blandt andet skulle bruges til at hjælpe Hus Forbi-sælgeren på billedet slet ikke er anvendt til sociale formål, men er brugt på anden vis. Foto: Mette Kramer Kristensen.

Fra hjemløseavisen Hus Forbi, som udkommer torsdag den 1. december