Børnefamilier under fattigdomsgrænsen

En rapport fra Rockwool Fonden dokumenterer, at der er børnefamilier, som ikke har penge nok til at opretholde ’et nødvendigt og beskedent forbrug’.

Det skriver Hus Forbi i januar.

I rapporten er udregnet absolutte minimumsbudgetter for syv familiegrupper: Fra enlige uden børn til par med tre børn.

I praksis er der tale om syv nye fattigdomsgrænser, og rapporten dokumenterer, at både enlige og forsørgere på integrationsydelse ligger under denne grænse. Dermed har de ikke penge nok til ’et nødvendigt og beskedent forbrug’. Det gælder mange børnefamilier på kontanthjælp.

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har leveret hovedparten af talmaterialet til den nye rapport fra Rockwool Fonden, og artiklen er skrevet af Finn Kenneth Hansen, som er forskningsleder i CASA, og Malte Moll Wigender fra analysebureauet Analyse & Tal.

– Det er gennemgående, at familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet, har forbrugsmuligheder, som ligger omkring eller under minimumsbudgettet, mens tilsvarende parfamilier på integrationsydelsen ligger langt under. Det samme vil være tilfældet, hvis familier på kontanthjælp bliver berørt af 225-timersreglen. Så er der ikke råd til at få dækket basale behov, og hverdagen vil være præget af store afsavn, siger Finn Kenneth Hansen.

Minimumsbudgetterne i Rockwool Fondens rapport er skåret ind til benet. Der er for eksempel hverken sat penge af til bil, alkohol, cigaretter eller særlig medicin.

– Det forudsættes for eksempel, at familierne er raske, og at de ikke har gæld. Undersøgelser viser imidlertid, at hovedparten af kontanthjælpsfamilierne har et dårligt helbred og dermed har udgifter til medicin, ligesom en stor det har gæld, siger Finn Kenneth Hansen.