Socialt udsatte lever længere, skriver Hus Forbi

En ny rapport fra viser, at det går lidt fremad med middellevetiden for socialt udsatte. Men socialt udsatte dør stadig hele 19 år tidligere end gennemsnitsdanskeren.

Det skriver hjemløseavisen Hus Forbi, som udkommer fredag den 30. juni.

Sidst det blev undersøgt, døde socialt udsatte 22 år gennemsnitsdanskeren.

– Der er ufatteligt langt igen, før vi opnår lighed i sundhed, og vi sikrer, at socialt udsatte lever lige så længe som den generelle befolkning. Ambitionen må være, at vi har den samme middellevetid, siger formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen til Hus Forbi.

Rapporten Socialt udsattes dødelighed og brug af sundhedsvæsenet er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for Rådet for Socialt Udsatte.

Ifølge Henrik Thiesen, der er overlæge og leder af Københavns Kommunes opsøgende sundhedsteam, skyldes den lille forbedring, at der er noget, man er blevet bedre til.

– Vi har fået et bedre samarbejde mellem for eksempel Sundhedsteamet og både Den Sociale Hjemmepleje og de opsøgende socialarbejdere. Vi er begyndt at tænke sammen på en bedre måde de sidste fem-seks år, siger han til Hus Forbi.

Det er nu 12 år siden, Henrik Thiesen, der også er medlem af Rådet for Socialt Udsatte, blev leder af Danmarks første opsøgende sundhedsteam i København.

Siden er andre større byer fulgt efter.

Henrik Thiesen er sikker på, at det også har haft en effekt, at der er kommet stofindtagelsesrum i flere byer.

Også et initiativ som Region Hovedstadens tuberkulosebus hjælper socialt udsatte til et bedre helbred. Den kommer ud, hvor de socialt udsatte er, så de i tide kan få diagnose og behandling. På Mette Kramer Kristensens foto ses tuberkulosesygeplejerske Nete Wrona Olsen foran bussen sammen med Hus Forbi-sælger Niels.