Regeringen intensiverer kriminalisering af hjemløse

Nu skal politiet kunne smide hjemløse ud af kommunen. Det foreslår regeringen i et nyt lovforslag der i november var i høring.

Når loven efter planen træder i kraft 1. marts 2018, vil politiet kunne udstede et zoneforbud mod en hjemløs, som efter en enkelt overtrædelse af lejrforbuddet kan få forbud mod at opholde sig i kommunen i op til to år. En overtrædelse af zoneforbuddet skal straffes med fængsel i op til 1 år og 6 måneder, men under formildende omstændigheder med bøde.

Dermed risikerer den hjemløse også at miste hjælpen fra den kommune.

Hvis en hjemløs bliver afskåret fra at opholde sig i den kommune, hvor vedkommende lige netop har fået kontakt med for eksempel en medarbejder i hjemløseenheden, som han eller hun har tillid til, så kan hele vedkommendes mulighed for at få behandling, blive skrevet op til en bolig og måske på sigt blive en del af arbejdsmarkedet igen, blive slået tilbage til nul. De sociale indsatser, der har været gjort, vil blive meningsløse.

Læs mere om regeringens kriminalisering af hjemløse i Hus Forbi i januar 2018.

Illustration: Adam O.