Administration æder det sociale frikort

 

29 ud af de 45 millioner kroner, som er bevilget til et såkaldt frikort til socialt udsatte, går til administration af ordningen.

Alle repræsentanter for hjemløse og socialt udsatte var glade, da regeringen lovede at indføre et socialt frikort. Det skulle fungere sådan, at de allermest socialt udsatte fik lov at tjene et mindre beløb skattefrit og uden at modregnes i andre ydelser, og udspillet var, at det skulle foregå helt ubureaukratisk.

Ordningen med det sociale frikort bliver skruet anderledes sammen, og det er der utilfredshed med i de udsattes egne organisationer.

Der er afsat 45 millioner kroner til det sociale frikort. Embedsværket har afsat 29 millioner ud af de 45 millioner alene til administration af ordningen!!

’Det er vores umiddelbare holdning, at det er skandaløst at man anvender så stort beløb, taget fra Satspuljen, alene på administration af en ordning, der skulle være ’helt ubureaukratisk.’

Sådan skriver de hjemløses organisation, SAND i et høringssvar om ordningen.

Læs mere om, hvordan socialt udsatte bliver taget ved næsen af regeringen og ikke får gavn af det sociale frikort i Hus Forbi i marts.

Illustration: Adam O.