Zoneforbud for hjemløse vedtaget

Det såkaldte zoneforbud, der gør, at politiet kan bortvise en hjemløs fra en kommune, er nu vedtaget af Folketinget.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) forholder sig i et svar til Hus Forbi ikke til, at man med zoneforbuddet kan fratage en hjemløs sine sociale rettigheder. Men hendes ministerium forsøger at forklare sig med en uddybende bemærkning.

Læs artiklen om ministeren, ministertiet og zoneforbuddet i Hus Forbi i april. Her bringer vi som dokumentation hele svaret fra Børne- og Socialministeriet.

 

DOKUMENTATION:

Børne- og Socialministeriet skriver:

”Børne- og Socialministeriet bemærker, at den kommende bemyndigelse vedr. meddelelse af zoneforbud, som omfatter en hel kommune, udgør en udvidelse af det geografiske område for meddelelse af zoneforbud. Bestemmelsen kan alene anvendes under forudsætning af, at der foreligger nogle helt særlige situationer, som nødvendiggør zoneforbud for en hel kommune, herunder at personer etablerer og opholder sig i utryghedsskabende lejre på offentlige steder. Desuden skal meddelelse af et zoneforbud være i overensstemmelse med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, hvilket betyder, at der skal være forholdsmæssighed mellem zoneforbuddets virkninger for den pågældende og de hensyn, der taler for at meddele et zoneforbud.

 

Det er således Børne- og Socialministeriets vurdering, at konsekvenserne for den sociale indsats over for danske borgere, der lever i hjemløshed, vil være begrænsede, idet denne gruppe ikke sædvanligvis etablerer eller opholder sig i utryghedsskabende lejre.

 

Såfremt en borger, der lever i hjemløshed, får meddelt et zoneforbud, der omfatter en hel kommune, er det muligt, at forpligtelsen til at tilbyde den pågældende borger den indsats, borgeren har ret til efter den sociale lovgivning, vil flytte. Forpligtelsen vil dog være den samme i enhver kommune.

 

De gældende regler for hvilken kommune, der har pligt til at yde en borger hjælp efter den sociale lovgivning er uændrede. Det gælder således, at uanset om en person omfattes af et zoneforbud efter de foreslåede regler, er det opholdskommunen, der har pligt til at yde hjælp, og at en person son udgangspunkt har opholdskommune der, hvor personen har bopæl eller sædvanligvis opholder sig. Det vil således som hovedregel være den kommune, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, der har pligten til at yde hjælp efter den sociale lovgivning i det omfang, den pågældende har ret til.

 

Det bemærkes, at en person, der lever i hjemløshed, der sædvanligvis har opholdt sig i én kommune, og som pba. meddelelse om et zoneforbud, der omfatter en hel kommune, tager ophold i en anden kommune, kan få ny opholdskommune der, hvor den pågældende herefter sædvanligvis opholder sig. Denne kommune vil have samme forpligtelser over for den pågældende borger som den kommune, den pågældende tidligere har opholdt sig i.”