Gør hash lovligt

Det er rent ud sagt svært at forstå de argumenter, der er mod at gøre hash lovligt. Der er ingen tvivl om, at alkohol er langt mere skadeligt. Jo, hash er usundt at ryge, ligesom cigaretter er. Men almindelige cigaretter vil politikerne jo ikke engang sætte højere afgifter på. Her er grænsehandel vigtigere end sundhed.

Det er rigtigt, at nogle – især unge – får psykoser af hash. Stoffet kan fremprovokere psykiske sygdomme. Men skadevirkningerne er stadig ikke større, end at alkohol ifølge erfarne læger og misbrugsbehandlere som Henrik Rindom og Peter Ege udgør et langt større problem end hash.

Når man ikke har viljen til at forbyde alkohol og håndhæve forbuddet, er det dobbeltmoralsk ikke også at lade hash være lovligt. Alene ordenshåndhævelsen gør også, at et alkoholforbud vil være en dårlig ide. Det lærte det meste af verden under spiritusforbuddet i USA fra 1920 til 1933. Det gangstervælde, der voksede frem, skaber den dag i dag grobund for mange voldsfilm. Desuden viser kriminaliseringen af hash og det rockervælde, som det forbud nærer, at det vil være en dårlig idé at gå samme vej med alkohol. På det seneste har politiet øget indsatsen mod hashhandelen i Pusher Street på Christiania.

Det gør på ingen måde stoffet mindre tilgængeligt. Det flytter bare handelen ud i resten af København. I den øvrige del af landet er det i dag nemmere at skaffe sig hash, end det er at få et brev frem med PostNord. Og prisen er nok nogenlunde den samme for et brev som for en joint. Den væsentligste effekt af forbuddet er, at en stor del af befolkningen kriminaliseres, og at samfundet spilder penge på en politiindsats, som intet resultat har givet, selv om den efterhånden har stået på gennem flere generationer.

Politisk er der en positiv udvikling i disse år. Fem danske politiske partier vil gøre hashen lovlig, og såvel ledende skikkelser i Socialdemokratiet som spydspidser i Venstres ungdomsorganisation går ind for en lovliggørelse. Desuden viser lovliggørelse i mange delstater i USA, at der er langt flere fordele end ulemper ved lovliggørelsen. Der er også gode økonomiske muligheder i en lovliggørelse for landbruget, og det kan sikker også skabe en mere positiv balance i grænsehandelen til Danmarks fordel. Så tiden må snart være inde for, at et flertal i Folketinget træffer den fornuftige beslutning om at lovliggøre hash.

Det er bevidst, at jeg ikke skriver om fri hash. For en lovliggørelse vil netop ikke føre til fri hash. Det er jo det, vi har nu. Hash handles frit, men ulovligt. I stedet bør handlen være lovlig og kontrolleret. De kontrollerede salgssteder skal naturligvis kun sælge til voksne. Det, der sælges, vil være kontrolleret og ikke blandet op med alt muligt sundhedsfarligt stads. Det gælder ikke kun hash. For ulovlige stoffer er det generelt sådan, at kriminaliseringen gør mere skade end gavn. Brugere tvinges ud i prostitution og kriminalitet, og mange dør af stofindtagelse, fordi der ikke er nogen kontrol med, hvad der sælges som stoffer. Her er vi nok længere fra et politisk flertal for lovliggørelse end med hash. Men start dog med hashen. Gør den lovlig! Som Anders Samuelsen fra Liberal Alliance engang sagde: ‘Hvis det viser sig at være en dårlig idé, kan vi jo altid give handelen tilbage til rockerne!’

I Hus Forbi i juli kan man blive klogere på den debat ved både at læse artiklerne om de politiske udmeldinger om en lovliggørelse af handel med hash og interviewet med Hus Forbi-sælger Jacob, som blandt andet fortæller om den kriminalitet, han har begået for at skaffe sig penge til stoffer.

Fortsat god sommer!

Poul Struve Nielsen, redaktør