Ghettoplan kan skabe flere hjemløse

Den såkaldte ghettoplan, som et stort flertal af Folketingets partier har tilsluttet sig, kan føre til, at vi får flere hjemløse i Danmark.

Forudsigelsen kommer fra Lars Benjaminsen, som forsker i hjemløshed i VIVE (Viden om Velfærd). Han anerkender de problemer, som politikerne prøver at løse med ghettoplanen, men efterlyser en plan B, som tager hånd om de problemer, gennemførelsen vil skabe.

– Lige præcis adgangen til almene boliger er en af grundene til, at vi har færre hjemløse i Danmark end andre steder, for eksempel i USA, hvor der ikke på samme måde er en offentligt støttet boligsektor. Når boligmassen begrænses på den måde, bliver det nok sværest at finde boliger for folk med psykiske sygdomme, fattige børnefamilier, visse etniske grupper og udsatte unge, siger Lars Benjaminsen til Hus Forbi.

Regeringspartierne Venstre, Liberal Alliance og de konservative er enige med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, de radikale og SF om ghettoplanen. I de mest belastede områder skal andelen af almene familieboliger nedbringes til højst 40 procent inden 2030. Der vil også blive færre lejeboliger til rådighed, fordi flere almennyttige boliger skal sælges som ejerboliger.

Kommunerne må ikke anvise boligsøgende til udsatte boligområder, hvis et medlem af husstanden i et halvt år eller mere har modtaget nogen form for overførselsindkomst. Vælger man alligevel at flytte ind i et af ghettoområderne uden anvisning, skal kommunen sænke ens ydelse til integrationsydelse, som er den laveste sats.

Mange danskere er blevet reddet fra at ryge på gaden, fordi kommunerne har mulighed for at bruge 25 procent af den almennyttige boligmasse til at anvise boliger til borgere i nød. Formanden for Danmarks Lejerforeninger, Bodil Kjærum, ser ghettoplanen som en trussel mod fremtiden for det almene byggeri.

– Et stort flertal i Folketinget er i gang med at reducere antallet af lejeboliger i en del almene boligafdelinger. Samtidig vil de gøre boligerne utilgængelige for husstande, som ikke er ressourcestærke, siger hun.

Læs mere i Hus Forbi’s oktoberudgave.

På billedet ses vasketøj i gården ved Arbejdermuseet i København. Historien om den almennyttige boligsektor er også en del af arbejderklassens historie.