Politisk koldfront mod hjemløse

Hus Forbi har tidligere på året haft tre hjemløsereportere i magtens centrum. De har været på Christiansborg og rapporterer i denne avis om de politiske partiers socialpolitik her i valgåret. Vores folk blev taget vel imod på Christiansborg. Men i den rå hverdag giver politikerne dem med grovfilen.

Et overbevisende flertal på Christiansborg har i den snart forløbne valgperiode sat hjemløse yderligere udenfor samfundet og forringet deres overlevelsesmuligheder.

Regeringen har gennemført fornuftige socialpolitiske tiltag. Men det onde, de har gjort mod hjemløse sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, overtrumfer langt det gode, som ordførerne beretter om i interviewene med vores udsendte hjemløsereportere her i avisen.

Opfindelsen af begrebet ’utryghedsskabende lejre’ og indførelsen af et zoneforbud, der kan afskære hjemløse fra at få hjælp i deres hjemkommune, er regulær forfølgelse og stigmatisering af hjemløse og socialt udsatte mennesker.

Dertil kommer indførelsen af en integrationsydelse, som rammer danske hjemløse, der ikke kan dokumentere, hvor de har opholdt sig de sidste mange år, netop fordi deres liv er så kaotisk, at de har brug for hjælp. I stedet skærper man kravene og sætter dem ned i ydelse.

Det virkede umiddelbart opløftende, at det største parti i Folketinget tilsyneladende tvivlede lidt på partiets egen politik, hvad zoneforbuddet angår. ’Vi stemte jo for, men jeg synes regeringen tolker det på en helt vild måde’, sagde Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, dengang til Hus Forbis Råbin Bille om zoneforbuddet.

Lovteksten er dog klar. Det kan ikke misforstås, at forbuddet rammer danske hjemløse. Her forleden fik Socialdemokratiet mulighed for at skifte mening, da Alternativet Torsten Gejl fremsatte et lovforslag om at ophæve zoneforbuddet. Men ved førstebehandlingen meldte partiet ud, at det ikke kunne støtte forslaget. Socialdemokratiet vil ikke fjerne zoneforbuddet og lejrloven. Partiet har sammen med regeringspartierne (Venstre, de konservative og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti besluttet, at det skal være kriminelt at være hjemløs i Danmark.

Vi tager den lige igen: Politiet havde hjemmel til at rydde lejre, som skaber utryghed i parker og andre steder i vores byer, før Folketinget vedtog de ændringer i lovgivningen og politivedtægten, som fratager hjemløse den sidste værdighed og tilknytning til vores samfund.

Så når justitsminister Søren Pape fra de konservative står på talerstolen og fabler om, hvordan man næsten ikke kunne være i København for romaer i sommeren 2017, så er det et rent fatamorgana, han stiller op overfor Folketinget. Det var ikke utrygt at færdes i København den sommer, og politiet kunne også dengang gribe ind, hvis nogen opførte sig utryghedsskabende i gadebilledet. Der er med andre ord tale om ren symbollovgivning. Regeringspartierne, Dansk

Folkeparti og Socialdemokratiet vil vise, at de ikke giver ved dørene over for udlændinge. Og det går ud over danske hjemløse, som bliver gjort kriminelle.

Endnu værre bliver hykleriet, når man tænker på, at uden udlændinge havde Danmark hverken sundhedsvæsen eller ældrepleje, og erhvervslivet ville være vingeskudt. Fra udlandet kommer læger, sygeplejersker, sosu’er, forskere, eksperter, stuepiger, håndværkere og ufaglærte.

Der kommer så også nogle, som ikke kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som bliver udnyttet groft og underbetalt af kyniske arbejdsgivere. De ender med at sove rundt omkring, samle flasker eller sidde og tigge med en plastikkop. Det ville da være bedst, hvis det ikke var sådan. Men helt ærligt: I et land, der ikke kan fungere uden udlændinge, er det simpelthen dårlig regeringsførelse at jagte hjemløse, fordi der også kommer nogle få fattige til sammen med den store skare af nødvendig arbejdskraft.

Lad os få en ny politik nu!

Poul Struve Nielsen, redaktør

Natten mellem 8. og 9. april sov de hjemløse foran Christiansborg i protest mod zoneforbuddet. Den niende stemte Folketinget nej til et forslag om at ophæve forbuddet.