Valgkampen og de hjemløse

Det bør fylde meget på den politiske dagsorden, at der de seneste ti er blevet flere og flere hjemløse i Danmark.

Desværre er det ikke forsøg på at komme hjemløshed til livs, der har fyldt mest. Derimod har et stort flertal i Folketinget forværret de hjemløses situation. Hidtil har hjemløse levet i udkanten af samfundet med en masse sociale problemer. Men den nuværende regering har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bogstaveligt smidt hjemløse helt ud af kommunen – som er den del af samfundet, der har til opgave at hjælpe hjemløse og udsatte.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har vedtaget en lov om zoneforbud, som har ramt hjemløse. De får bøder for blot at opholde sig i en kommune, hvis de har gjort noget, de ikke må – i de konkrete tilfælde at sove på gaden, hvilket netop hjemløse jo kan blive nødt til.

De øvrige partier i Folketinget har tilkendegivet, at de vil stemme for at afskaffe zoneforbuddet. Det fortalte ordførerne fra Det radikale Venstre, Enhedslisten og SF, da Alternativets socialordfører Torsten Gejl i april stillede forslag om afskaffelse af zoneforbuddet i Folketinget.

– Vores forslag er i tråd med FN’s vejledende principper for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, hvor det fremgår, at stater opfordres til at ophæve kriminalisering af hjemløses livsopretholdende handlinger, der foretages i det offentlige rum, sagde Torsten Gejl fra Folketingets talerstol.

Afstemningen viste, hvilke partier i det nuværende Folketing, der ønsker et Danmark, som lever op til FN’s vejledende principper for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, og hvilke partier, der vil fastholde zoneforbuddet.

Ét politisk parti, som er opstillingsberettiget til Folketinget og vil pege på Lars Løkke Rasmussen, vil også stemme for at afskaffe zoneforbuddet, nemlig Kristendemokraterne.

– Zoneforbuddet skal ophæves. Der er ligeret for loven i Danmark. Og hvis der er et problem med kriminalitet, så må politiet klare det, siger partiets formand, Stig Grenov til Hus Forbi, som gør en grundig socialpolitisk status i maj måneds Hus Forbi.

Tegning: Adam O.