Flere børn får ADHD-medicin

ADHD er den hurtigst voksende diagnose i nyere tid. Og antallet af børn med diagnosen er eksploderet. Det vækker bekymring hos Bjarne Nielsen, formand for Pædagogisk Psykologisk Forening, der organiserer skolepsykologerne.
– ADHD er ikke er sikker diagnose, en ADHD-diagnose bygger på symptomer i adfærden. Og der er stor forskel på, hvornår børnepsykiaterne stiller diagnosen. Det er en vurdering fra den enkelte psykiater, og hvis vi kigger på de 14 børnepsykiatriske afdelinger vi har i Danmark, er der stor forskel på, hvor mange børn, der får diagnosen, siger han.

Bjarne Nielsen bryder sig ikke om den usikkerhed, der er forbundet med ADHD-diagnosen, og den forenkling, der tit sker, når man snakker diagnose.

Med diagnosen følger ofte også medicinering. En ny analyse fra Apotekerforeningen viser, at omkring 10.000 drenge under 15 år bliver behandlet med amfetaminlignende medicin mod ADHD, og det er tre gange så meget som i 2005. Salget af ADHD-medicin er nidoblet siden 2005, og det svarer til en stigning på omkring 40 procent om året i gennemsnit i perioden 2005-2012. 

– Det er skrækkeligt, og dybt bekymrende. Vi kender alt for lidt til langtidseffekten af medicinering. Vi ved ikke, hvad der sker med børn på længere, som får medicinen i så stort et omfang, siger Bjarne Nielsen.

Voksne kan også have ADHD. Hus Forbi-sælger Lille-John fik konstateret ADHD som fem-årig, og det har præget hans liv i udtalt grad. Piller og hash bringer ham øjeblikke af ro – men hans største drøm er at få kæreste og børn.

– Jeg savner bare en sød kæreste og vil gerne have familie, inden jeg fylder 50. En kone og fire unger. Børnene skulle give mig tryghed og hjælpe mig. Og hvis de selv engang vil sælge Hus Forbi, kan jeg forklare dem, hvordan man gør, siger John, som er 47 i dag.

Læs om John og om diagnosen ADHD i Hus Forbi i september.

Denne artikel blev bragt i avisen hus forbi september 2015

Se billede →