Kærligheden og mere viden brød mønstret

– Nu dag har jeg fået vendt bøtten. Jeg er i praktik på et forsorgshjemet Overmarksgården i Kolding. Det er en jobprøvning. Formålet er, at jeg skal op på 37 timer.  Jeg er på lige omkring 20-25 timer nu, fortæller Emma Schmidt fra Vejle.

Hendes liv i dag er en meget stor kontrast til hendes liv som hjemløs.

– Dengang var jeg fuldstændig ligeglad med alt. Det vigtigste for mig var at slukke for følelser og tanker og det gjorde jeg så gennem alkohol og stoffer. Det bevirkede at man traf nogle dårlige beslutninger, som gjorde at jeg blev hjemløs, fortæller Emma Schmidt.

Hun fik mere struktur på sit liv, da hun fandt en kæreste og kom i et forhold, der gav mening. Samtidig lærte hun mere om både sig selv og samfundet ved at være aktiv i Ungegruppen i de hjemløses organisation, SAND.

I august måned var hun en enkelt dag til Udsatte Lege. Sammen med Folkemødet på Bornholm i juni, hvor hun var aktiv i SAND’s og Hus Forbi’s fælles aktionsgruppe, har de været de sidste ture med kliken, hvor hun har nydt at været med venner og støtter. Nu er hun klar til at stå på egne ben.

Arbejdet i SANDs ungegruppe har også givet hende meget selvtillid.

– Jeg indså, at jeg har nogle kompetencer, som jeg kan bruge på sigt. Det har givet mig en værdi. Da jeg startede i SAND, havde jeg ingen værdi.

Emma er stoppet i SAND nu.

Men netværket betyder noget. Jeg vil altid holde af de mennesker, jeg kender derfra. De vi altid være en del af mit lov. Men et er vigtigt for mig at bryde med det der med at være socialt udsat Jeg skal videre.

 

Denne artikel blev bragt i avisen hus forbi september 2015

Se billede →