Hjemløse oftere i detentionen

Hvis du har et godt job og en god bolig, er der kun ringe risiko for, at du har set en detention indefra. Er du derimod  hjemløs eller socialt udsat, er sandsynligheden langt større.

I Danmark bruger politiet ofte at køre folk i detentionen – nærmere betegnet sker det omkring 10.000 gange årligt. Det kan finde sted, når folk er fulde, besværlige, bliver anset for frække – eller hvis politiet af andre grunde ikke ved, hvor man ellers skal gøre af dem.  

Men en anbringelse i en detention – populært kaldet fuldebrummen – skal opfylde nogle bestemte kriterier.  

– Ellers er frihedsberøvelsen ikke lovlig, siger formand for den retspolitiske forening  KRIM, advokat Claus Bonnez. Han henviser til FN’s Menneskerettighedskonventions artikel fem,

 –  Politiet misbruger det ud over alle grænser: Er du fræk, kan du komme en tur i brummen. Men man må ikke bruge det som en straf. Som udgangspunkt skal politiet faktisk tilbyde at køre folk hjem i stedet for at køre dem i detentionen. Og er der tale om en hjemløs, skal de køre personen til et herberg eller andet passende sted, før de vælger detentionen, siger han.

Det er jævnfør politiloven kun lovligt at anbringe en person i detentionen, når vedkommende tilsidesætter den offentlige orden eller er så farlig for sig selv og sine omgivelser, at der ikke er andre muligheder. Og det er politiet, der her har bevisbyrden og skal bevise, at en person rent faktisk har tilsidesat den offentlige orden.  

Hvis man uden grund bliver anbragt i detentionen, kan man klage. Men hvem har så lige råd til at hyre en advokat for at få kradset en erstatning ind – særligt hvis man er hjemløs eller social udsat? I følge Claus Bonnez er der ingen grund til de slags bekymring. For hvis det drejer sig om frihedsberøvelse, er der ingen økonomisk risiko ved at søge erstatning.

  – Man kan i denne forbindelse ikke blive pålagt at betale sagens omkostninger. Heller ikke selv om man taber, forklarer Claus Bonnez og siger, at hvis man ønsker hjælp til at klage, kan man blot ringe til Landsforeningen KRIM på tlf. 70.222242. Så går de videre med sagen og skriver til politiet.

 

Denne artikel blev bragt i avisen hus forbi september 2015

Se billede →