arrow-left-primary Tilbage

Ordinær generalforsamling

Der er ordinær generalforsamling i Hus Forbi den 28. september, 2023 kl. 11.00-16.00

Det finder sted på følgende adresse:
Rosenbækhuset
Rosenbæk Torv 30
5000 Odense

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af budget og regnskab

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Godkendelse af årsplan for kommende år 

6. Behandling af indkomne forslag:

  • 1A Genfremstilling, udsat fra Ex Gf vedr. Tilbagebetaling. 
  • 1B Tilbagebetaling af brugte midler til fonden 
  • 2 Oprettelse af pulje for gamle sælgere
  • 3A Pris på avis og kalender 
  • 3B  Pris på avis og kalender 
  • 4 Fuld løn åbenhed
  • 5A Behandling af eksklusion  (1 behandling) 
  • 5B Behandling af eksklusion  (1 behandling)
  • 5C Behandling af eksklusion (2 behandling) 
  • 6 Mistillidsvotum til hele bestyrelsen 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt
Indkomne forslag:

Klik her og se indkomne forslag.

Hus Forbis vedtægter:
Klik her og se vedtægter godkendt på ekstraordinære generalforsamling d. 17.8.23

Køb adgang til e-avisen via din lokale sælger.

close-w
Luk