Steen ID 1615

Jeg har været sælger i to år. Jeg sælger i Thisted, hvor jeg har stået altid. Jeg har mange faste kunder, som kender mig godt. Forleden var jeg syg, og så gav jeg min plads til en anden sælger. Så ringede nogle af mine kunder og fortalte, at der stod en anden på min plads.

Jeg er lige blevet valgt til sælgerrepræsentant for Vestjylland (red. sep. 2015). Det er fra Esbjerg og op til Struer. Jeg stillede op, fordi jeg gerne vil involvere mig mere i husforbi og for at kunne gøre en forskel for de andre sælgere. Jeg synes, at den rigtige måde at gøre det på, er ved at være sælgerrepræsentant.

For mig betyder det at være sælgerrepræsentant, at jeg kan hjælpe andre mennesker. Det er dejligt, at komme ud og møder forskellige mennesker – jeg møder mange flere mennesker end som sælger, fordi jeg kommer mere rundt. Når jeg kommer sådan rigtig i gang, vil jeg gerne have et system, hvor jeg bruger én dag om ugen, hvor jeg besøger den og den distributør, og så nogle andre ugen efter. Ellers bliver det noget rod, hvor jeg kan komme til at rejse rundt i 14 dage. Det er jo et stort område.

Jeg vil gerne hjælpe de andre sælgere med at komme godt i gang og få et godt salg uden at vi genere hinanden. Så jeg prøver at hjælpe med at fordele områderne, så alle får et godt sted at stå. En af mine første opgaver som sælgerrepræsentant var at starte en ny sælger godt op. Han fik nogle aviser at starte med, og så fandt vi et sted til et offentligt arrangement i Struer, hvor han kunne sælge. Jeg snakkede med de andre sælgere i byen om ikke at sælge ved arrangementet, så den nye sælger kunne få et godt salg og en god oplevelse. Han havde meget succes, og var helt overvældet over, at man kunne sælge så mange aviser.