Jens Vestergaard

Se billede →

Jens var aktiv i de hjemløses organisation SAND så langt tilbage, nogen husker. Han var blandt andet bestyrelsesmedlem i SAND Hovedstaden og de sidste otte år også medlem af Foreningen Hus Forbis bestyrelse. Han havde et Hus Forbi-sælgerkort, men Jens var aldrig en klassisk Hus Forbi-sælger, der stod foran Netto. Når han solgte Hus Forbi, var det mest af PR-mæssige grunde for at fortælle folk om Hus Forbi og for at udbrede kendskabet til hjemløses vilkår. Det var ikke for at tjene penge, men kunne
for eksempel være ved busstoppestedet på Folkemødet, hvor han trak sælgerkortet om halsen og begyndte at kommunikere med de forbipasserende på sin rolige og tillidsvækkende måde.

For de fleste af os i miljøet omkring Hus Forbi og SAND har han altid været der. Han var der på Falkevej i Nordvest på Hus Forbis og SAND’s fælles adresse. Han var begge steder, da SAND flyttede til Sundholm og Hus Forbi til Nørrebro. Og han spillede en vigtig rolle, da Hus Forbi købte eget domicil
og flyttede til Vanløse: Jens havde været murermester og var en uvurderlig hjælp som frivillig byggesagkyndig.

Jens var ikke hjemløs, faktisk boede han på så fornem en adresse som Sortedam Dossering på Østerbro i København. Men han bidrog til hjemløsesagen med ufattelig iver. Han var både ildsjæl, sjælesørger, aktivist og rådgiver – en god og rolig støtte for alle. Også unge hjemløse, som brugte Hus Forbi eller SAND som hellesteder, hvor de kunne finde den ro, der ikke var på gaden.

Desværre skrantede Jens’ helbred i mange år. Alvorlige luftvejssygdomme
hæmmede ham, og han tilbragte rigtig megen tid på Bispebjerg Hospital, hvor han også blev viet til Tove i 2019. Jens var også et familiemenneske. Tove og hans to børn fra hans første ægteskab var de vigtigste mennesker i hans liv. Derefter kom dem fra Hus Forbi og SAND.

Han arbejdede i mange år for, at Hus Forbi skulle etablere et refugium for hjemløse. Det kommer han ikke til at se fuldbragt, men på sidste generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, hvor Jens blev genvalgt til bestyrelsen, blev det besluttet at etablere et refugium, sådan som han havde foreslået.
Æret være hans minde
Hus Forbi