Poul Voss-Knude

Poul Voss-Knude var en del af miljøet omkring Hus Forbi i en årrække. Ellers var Poul nok mest kendt som en del af Hjemløsekoret, som han optrådte med ved lejligheder som Hjemløsedagen og Brugernes Bazar.

Poul var hjemløs i fem år. Han lærte hele turen at kende fra at være del af en
kernefamilie med far, mor og børn og have fast arbejde til at blive smidt ud
af konen, gå ned med en depression, ende på kontanthjælp, på gaden og på
forsorgshjem.

Han brugte musikken til at komme sig over livskrisen. Han fik rejst
sig igen, fik en lejlighed og fandt et ståsted i livet med hjemløsekoret og Hus Forbi. Det skrev han fint og ærligt om i 2017 i en flot og velskrevet artikel i Hus Forbi med titlen ‘Kor, fløjte og bananer’. Hans drøm var at få udgivet en CD med Hjemløsekoret, hvor han spillede fløjte. Men artiklen rummede også et flot billede af at være hjemløs og stå udenfor. Poul skrev blandt andet:
‘Vågnede i en ambulance; den fragtede mig til Frederiksberg Hospital, hvor
jeg blev indlagt. Årsagen til besvimelsen fandt de ikke, og nogen videre anstrengelser for at finde den gjorde de sig heller ikke. Jeg var åbenbart blevet opgivet som et håbløst tilfælde. Så hedder diagnosen ‘causa socialis’
– af sociale årsager.’
Æret være hans minde
Hus Forbi