Steen Rosenquist

Steen var Hus Forbi-sælger, men mere end det var han tillidsrepræsentant,
lobbyist og politiker. For ham var det at sælge Hus Forbi mere et spørgsmål om at udbrede kendskabet til socialt udsatte og deres vilkår, end om at tjene den ekstra skilling.

Steen spillede alle fire roller på en gang i et indslag i tv-programmet ‘Langt fra Borgen’ i marts 2016, hvor han solgte aviser på gaden og fik besøg af DR’s Ask Rostrup, som havde taget politikerne Joachim B. Olsen (Liberal Alliance) og Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten) med. De skulle møde virkeligheden i forbindelse med nogle forringelser af kontanthjælpen. Steen lod politikerne føle, hvordan det er at skulle sælge Hus Forbi for at få  pengene til at række. De to havde ikke overlevet længe på gaden.

Steen var på det tidspunkt formand for de hjemløses organisation, SAND. Før det var han formand for Landsforeningen af Værestedsbrugere (SVID). Da den organisation mistede sin støtte og lukkede, fik han arrangeret, at der kom en rustvogn kørende med en kiste til Brugernes Bazar i Odense, så  SVID kunne blive begravet med hjælp fra sognepræst Asser Skude. Det var med Steen som formand, at SAND for alvor brød igennem lydmuren og blev en organisation, som fik omtale i mainstreammedierne. Og det omtalte møde med de to fremtrædende politikere fra hver sin fløj siger alt om Steens evner som lobbyist.

Som eventmager genbrugte han kisten på Folkemødet på Bornholm i 2015. Formålet var at sætte fokus på, at socialt udsatte dør 22 år før gennemsnitsdanskeren. Kisten blev båret rundt i Allinges gader med Steen liggende i den. Da optoget var nået Folkemødet rundt og havde samlet tilstrækkeligt med opmærksomhed og en stor menneskeskare omkring sig, forestod Asser Skude et begravelsesritual, hvorefter Steen rejste sig og på meget levende vis gav en gedigen skideballe til det danske sundhedsvæsen over den måde, socialt udsatte blev behandlet på. Måske det hjalp, for siden har en undersøgelse vist, at socialt udsatte nu kun lever 19 år kortere end
gennemsnitsdanskeren.

Steen fik sat mange dagsordener og gjorde et fænomenalt arbejde som
tillidsrepræsentant for de udsatte og hjemløse. Han var i en periode medlem af Hus Forbis bestyrelse, og han var også en flittig redaktionel bidragyder til avisen. Da han besluttede at drosle ned på tillidshvervene, kunne han have gjort det på grund af svigtende helbred, men forklaringen var en anden: Han gik ind i politik og stillede op til kommunalbestyrelsen i sin hjemkommune, Glostrup. Han valgte Enhedslisten som parti og blev nummer to på listen. Steen fik tre måneder så sent som ved årsskiftet, mens partiets  byrådsmedlem Robert Sørensen var på orlov.

Steen havde kæmpet med helbredet længe og havde selv fundet det hospice i Måløv, hvor han kom til at tilbringe sine sidste stunder. Han blev bisat fra Københavns Domkirke i den samme kiste, som blev brugt til de to events i Odense og Allinge, og af samme sognepræst, Asser Skude, som havde  stået for de simulerede begravelser. Steen blev 65 år gammel – det er så 14 år færre end en gennemsnitsdansk mand.