Snekuglen

Vi sætter fokus på ensomhed med en 3D-printet snekugle. I den klassiske snekugle daler sneen blidt ned over et smukt julelandskab – men i år er det idylliske landskab skiftet ud med en 3D-kopi af Harald, David og Jens. De er alle tre hjemløse og Hus Forbi-sælgere.

Se billede →

Mens alle danskerne kæmper med at acceptere sociale restriktioner under corona pandemien, kæmper en mere udsat gruppe, nemlig de hjemløse danskere, med at komme igennem vinterens udfordringer. Ikke nok med at vinteren skaber barskere forhold at være hjemløse i, så har coronapandemien også sat en stopper for mange sociale aktiviteter for hjemløse i Danmark. Det gælder ikke blot sovepladser på herberger, men også julearrangementer som ”Juleløs jul på staden”, hvor der normalt afvikles juleaften for 1500 mennesker. I 2020 var det aflyst.

For at sætte fokus på den øgede isolation, ensomhed og en ny barsk virkelighed for landets hjemløse, har Hus Forbi sammen med en række frivillige fået lavet symbolske snekugler med tre af vores hjemløse sælgere. Vi må ikke glemme den socialt udsatte gruppe i en tid, hvor meget i vores hverdag var i forandring. Mange dagtilbud og væresteder var lukket ned eller havde begrænset deres aktiviteter. Vores sælgere mærkede tydeligt den nye sociale distance.

Hvad kan du gøre?
Med snekuglerne ønskede vi at sætte fokus på de i samfundet, der var hårdest ramt af krisen. De hjemløse og udsatte.

Øjenkontakt og et smil kan redde dagen for mange af vores sælgere. For ud over at tjene penge ved at sælge avisen, så er den daglige kontakt med kunderne i lige stor grad en glæde i hverdagen. Som hjemløs er man automatisk isoleret fra en stor del i samfundet. Så møder du en hjemløs, så tag dig gerne tid til at sige hej og sende et smil.

Snekuglen er sendt ud til udvalgte politikere og til enkle medier for at sætte fokus på den sociale isolation hos socialt udsatte i løbet af vinteren. Og hos Hus Forbi håber man på, at kuglen vil minde om at julen er langt fra idyllisk for de socialt udsatte i Danmark. Og at vi alle kan bridrage til at gøre vinteren varmere for udsatte danskere.