Kontanthjælp: 67%; Førstidspension: 17%; Dagpenge: 4%; Ingen indkomst: 5%; Løndindkomst: 3%; SU-modtagere: 2%; Folkepension: 2%;