Et medlem af Hus Forbi der går en tur med sin hund i et snedækket Danmark. Hjælp hjemløse i Danmark ved at støtte Hus Forbi.

Værd at vide om hjemløshed

Hvad er en hjemløs

HVAD ER EN HJEMLØS?

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

Antallet af hjemløse i Danmark tælles hvert andet år i uge 6 af Det Nationale Forskings- og analysecenter for Velfærd – VIVE. Ved den seneste tælling i februar 2022 blev der registreret 5.789 hjemløse i Danmark, men det reelle antal er langt større, fordi mange hjemløse ikke opsøger de væresteder, varmestuer og herberger, som står for at indlevere tallene.
Tællingen i 2022 blev forsinket et år på grund af corona-epidemien, og den viste et fald på cirka 10 procent i forhold til 2019. Hjemløsheden er især faldet blandt de unge, fordi mange kommuner har sat ind for at hjælpe netop den gruppe. Til gengæld er hjemløsheden blandt de ældre fortsat svagt stigende.
Cirka halvdelen af de hjemløse har ophold på herberg eller forsorgshjem. Den næststørste gruppe er de såkaldte sofasurfere, som klarer sig igennem ved at overnatte hos familie eller venner. Cirka 10 procent af de hjemløse er gadesovere. Det er især sofasurferne og gadesoverne, som kan være svære at registrere, fordi de ikke opsøger de sociale tilbud og dermed ’går under radaren’.

Hvorfor bliver man hjemløs?

Psykisk sygdom er en væsentlig årsag til hjemløshed. Ifølge den seneste tælling fra VIVE har 62 procent af de hjemløse en psykisk sygdom. Den viser samtidig, at to tredjedele har et misbrug af alkohol eller stoffer – eller begge dele.

Børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet, har også større risiko for at blive hjemløse senere i livet. Ankestyrelsen har tidligere opgjort, at 22 procent af de hjemløse, der opholder sig på forsorgshjem, i løbet af deres barndom enten har været anbragt eller har modtaget en forebyggende foranstaltning. Og undersøgelser viser, at cirka halvdelen af de hjemløse aldrig har fået en uddannelse.
De psykosociale faktorer står dog ikke alene. For godt en fjerdedel nævnes økonomiske vanskeligheder som en væsentlig årsag. Det kan være mennesker, som har haft et ’normalt’ liv, men er blevet ramt af en begivenhed, som de ikke kunne overskue: Arbejdsløshed, konkurs, skilsmisse eller en kombination. 10 procent går direkte fra sygehus eller fængsel til hjemløshed.
Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022 (Det Nationale Forsinings- og analysecenter for Velfærd – VIVE)

Halvdelen af de hjemløse har ingen uddannelse

Omkring 25 procent af de hjemløse er droppet ud af folkeskolen, og andre cirka 30 procent har ikke yderligere uddannelse end grundskolen. 11 procent har en studentereksamen, mens 22 procent har en erhvervsfaglig uddannelse. 13 procent har en videregående uddannelse.

Hjemløse ønsker et hjem

At være hjemløs er ikke en livsform, man vælger. Langt de fleste ønsker og savner et hjem. 90 procent af hjemløse svarede i en undersøgelse fra 2015, at de gerne vil have egen bolig. Blandt de unge ville hele 97 procent gerne bo i eget hjem.
Hovedparten vil helst have en lejlighed i en almindelig opgang. En mindre gruppe ønsker et opgangsfællesskab eller et bofællesskab med andre hjemløse, og enkelte vil helst bo i en ’skæv bolig,’ som er en boligform til hjemløse, der har svært ved at bo i en almindelig bolig. Atter andre ønsker at bo på et plejehjem, eventuelt et plejehjem, hvor det er tilladt at være alkohol- eller stofbruger. Endelig vil nogle gerne blive boende på bostedet eller flytte på landet. To ud af tre hjemløse er tidligere blevet sat ud af en bolig.
Kilde: Brugerundersøgelse fra 2015

Nogle hjemløse har et hjem

En hjemløs kan godt have noget at bo i. ’Funktionelt hjemløse’ kaldes de personer, som har et sted at bo, men som alligevel sover på gaden eller på et herberg. Det kan være, at de ikke kan lide at være alene, eller de bor et sted, hvor de ikke trives. De funktionelt hjemløse tælles med som hjemløse, hvis de opholder sig på et forsorgshjem eller på gaden, når optællingen foregår.

Hvor gamle er de hjemløse?

Cirka 30 procent af de registrerede hjemløse  i Danmark er under 30 år. Cirka 45 procent er mellem 30 og 50 år, og 25 procent er over 50 år. Socialt udsatte lever i gennemsnit 19 år kortere end danskere i almindelighed, så er du hjemløs, kan du godt være ’gammel’ som 50-årig.

Hjemløse udlændinge

Cirka hver femte af de registrerede hjemløse i Danmark har anden etnisk baggrund end dansk. Men blandt hjemløse i København er det 38 procent , som har udenlandsk nationalitet. Det er dog endnu sværere at opgøre antallet af udenlandske hjemløse, end når det gælder danskere. En del indvandrere fra blandt andet Bulgarien, Rumænien, Ghana og Nigeria har særdeles svært ved at finde ud af det danske samfund. Særligt arbejdsmarkedet og sundhedsvæsnet er uigennemskueligt for dem, og de kender ikke til deres rettigheder. Kirkens Korshær driver en rådgivningstjeneste for udlændinge i København, der hedder Kompasset.

Knap 282.000 danskere kan betegnes som socialt udsatte i større eller mindre grad

Mød en af de hjemløse

Martin kom hertil fra Polen

Også under den kolde krig kom der flygtninge til Danmark. Martin Boroch kom hertil fra Polen, fordi han var god til Judo.

Læs mere om hjemløshed

Bliv støttemedlem af Hus Forbi for bare 200 kr./året

close-w
Luk