Værd at vide

økonomi og hjemløse

RUNDT OM ØKONOMIEN

Hvad lever hjemløse af?

Langt de fleste hjemløse får en social ydelse fra kommunen – eksempelvis kontanthjælp – mens nogle ganske få har arbejde. En del steder i de store byer kan man finde overnatning og mad til ret lave priser eller helt gratis. Det er ikke tilladt at tigge i Danmark. Derfor er Hus Forbi et alternativ til kriminalitet for mange hjemløse.

59 procent af alle hjemløse får kontanthjælp, mens 16 procent modtager førtidspension. Otte procent har en lønindtægt, men cirka lige så mange – syv procent – slet ikke har nogen indtægt. Der er Hus Forbi-sælgere, som alene lever af indtægterne fra avissalget. Der er også to procent, som modtager SU.

Det vil sige, at de er i gang med en uddannelse, selv om de er registreret som hjemløse.

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022 fra Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd – VIVE

 

 

Mød en af de hjemløse

Pernille siger “nok er nok”

Hus Forbi-sælger Pernille Simiglai er frataget sin kontanthjælp, fordi hun ifølge jobcenteret ikke står til rådighed. Det kan jeg ikke som hjemløs, forklarer hun.

Knap 282.000 danskere kan betegnes som socialt udsatte i større eller mindre grad

close-w
Luk