VIDSTE DU AT VI TILBYDER

ANNONCER I HUS FORBI

Fakta om annoncer
i Hus Forbi

Avisen Hus Forbi

Har siden 1996 hjulpet personer med sociale problemer til et bedre liv. Det handler om hjemløse og socialt udsatte mennesker, der gennem gadesalg af avisen skaber mulighed for en indtægt direkte til den enkelte sælger. Foreningen Hus Forbi er en non profit organisation, og alt overskud bruges til sociale formål til gavn for hjemløse og socialt udsatte. Kunden køber direkte af sælgeren og støtter dermed en god sag. Hus Forbi er dermed et skridt på vejen til løsningen af et socialt problem.

Annoncepriser

Helsides annonce: 24.000 kroner ekskl. moms.
Halvsides annonce: 14.000 kr. ekskl. moms
1/3 annonce: 9.000 kr. ekskl. moms. (se eksempel nedenfor med Cozze).

Rabatter

Humanitær rabat til organisationer, der arbejder med hjemløse og socialt udsatte: 50 procent.

Gentagelsesrabat ved bestilling samtidig af to indrykninger: fem procent

2 indrykninger: 10 procent rabat

4 indrykninger: 20 procent rabat

Støtte-logo på side 2-3

kr. 9.000 for et helt år (se eksempler på støtteloger i avisen neden for)

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (minimum 200 dpi, CMYK)

Fakta om læserne af Hus Forbi

Læserne er overvejende voksne kvinder, der tilhører middelklassen og er højt uddannede funktionærer med beskæftigelse i den offentlige sektor. De er typisk bosat i hoved- stadsområdet og i Aarhus. De er udpræget kulturelt, socialt og etisk bevidste forbrugere og meget interesserede i kultur, litteratur og i samfundsforhold i bred forstand. En lang række virksomheder abonnerer på Hus Forbi, som de får leveret til deres reception, så ansatte og gæster har mulighed for at læse avisen. Herved får avisen en bred læserskare ud over kernelæserne.

Følgende forbruger- og holdningsmæssige karakteristika er meget udtalte for målgruppen (Landsgennemsnit i parentes):

• 64% er kvinder (51%)

• 58% står for alle eller de fleste indkøb i husstanden (49%)

• 43% har en højere uddannelse (33%)

• 45% bor i KBH/Nord- og Østsjælland(34%)

• 62% er meget/ret interesserede i politik

• 65% er meget/ret interesserede i sundhed

• 55% er meget/ret interesserede i at læse om kultur/bøger/film og musik i aviser

• 23% vil stemme til venstre for Socialdemokratiet ved valg

• 48% er medlemmer af en velgørende/humanitær organisation

I alt har Hus Forbi 499.000 læsere ifølge Index Danmark/Gallup, 1. og 2. kvartal 2014

Hus Forbi sælges på gaden

Hver dag. Foreningen Hus Forbi har 2700 registrerede hjemløse og socialt udsatte sælgere, og avisen sælges i et opslag på 85000 og læses af 500.000 læsere hvert kvartal og er dermed den næst mest læste udgivelse i Danmark i kategorien magasiner (index Dan- mark/Gallup 1. halvår i 2014).

Hus Forbi’s redaktionelle Fokus

Er tilværelsen for udsatte mennesker og fattigdomsproblemer, men avisen bringer også positive historier om, hvordan professionel hjælp og vilje kan skabe nye muligheder for et godt liv.

Hver udgave af Hus Forbi

Indeholder 32 sider med artikler, der viser verden, som den ser ud uden filter- og er layoutet med kant!

Målgruppe

Alle med samfundssind, der interesser sig sig for medborgere der lever på kanten af samfundet, og som via deres køb af hus forbi vil hjælpe sælgeren til et alternativ til tiggeri og eventuelt kriminalitet.

Kontakt For Annoncebestilling

Redaktør: Poul Struve Nielsen
tlf.: 5240 9079
poul@husforbi.dk

Sekretariatsleder: Lærke Demant Ladefoged
laerke@husforbi.dk

Udgiver
Foreningen Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse
tlf. 8993 7474 www.husforbi.dk

Vi hjælper med virkeligheden

Jeres annoncekroner hjælper på så mange måder…

Hus Forbi hjælper på mange fronter, når samfundets ikke selv kan få hverdagen til at hænge sammen. Lige fra retshjælp til dyreforsikringer over transport eller med medicin. Dette er bare nogle af de områder din støtter hjælper med.

Hvor mange sælger Hus Forbi?

Vi har ca. 4000 registrerede sælgere. De fleste er i hovedstadsområdet, men vi har sælgere over hele landet, specielt i andre større byer som Aarhus, Aalborg, Esbjerg, og Odense.
Du indgår i et stærkt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.

Aviserne køber sælgerne hos os for 25 kroner, og derefter sælger de den til gode mennesker for 50 kroner. Så avissælgeren tjener 50% og 50% går til vores arbejde for udsatte.

close-w
Luk