STØT MENNESKER PÅ KANTEN MED DIT TESTAMENTE

Arv & testamente

Når du testamenterer et beløb til foreningen Hus Forbi, bidrager du til at sikre, at hjemløse kan få støtte og hjælp til et bedre liv. Din donation hjælper bl.a. med at finansiere produktionen af Hus Forbi-avisen, som sælges af hjemløse, og giver dem en indtægtskilde og en vej tilbage til samfundet. Din støtte er med til at gøre en forskel for mennesker, der står udenfor samfundet, og hjælper dem med at finde håb og muligheder for fremtiden.

Et lyspunkt i tilværelsen

For mange hjemløse er foreningen Hus Forbi et lyspunkt i tilværelsen, et fællesskab og en mulighed for at tjene til livets opretholdelse. Hus Forbi skaber et rum, hvor de hjemløse bliver mødt og anerkendt for den, de er – i deres udfordringer, i deres håb, og i deres stræben efter et bedre liv. Foreningen hjælper med at give dem en stemme og mulighed for at arbejde gennem salg af Hus Forbi-avisen.

Når du overvejer dit testamente, har du mulighed for at bestemme over 75% af dine midler, selv hvis du har børn. Det er ikke usædvanligt, at voksne børn forstår og værdsætter, at deres forældre ønsker at inkludere støtte til en velgørende organisation, der ligger dem på hjerte, som en del af deres arv. At inkludere Hus Forbi i dit testamente kan være en måde at efterlade en varig forskel på, ikke blot for dine nærmeste, men også for samfundets mest udsatte.

Din arv gør en stor forskel

En arv til foreningen Hus Forbi kan gøre en betydelig forskel på flere fronter. Ud over at finansiere produktion og distribution af Hus Forbi-avisen, hvilket direkte understøtter de hjemløses mulighed for at tjene penge, bidrager en arv også til opbygningen og vedligeholdelsen af et fællesskab, der støtter de hjemløse i deres daglige liv. Dette omfatter hjælp til at skaffe medicin, tegne forsikringer, oprette bankkonti, og andre grundlæggende behov, som er essentielle for at kunne leve et værdigt liv.

Udover salg af Hus Forbi-avisen tilbyder foreningen også andre former for arbejdsfællesskaber, der understøtter de hjemløses behov og bidrager til deres følelse af at være en værdifuld del af samfundet. En af disse initiativer er afhentning af pant, hvor medlemmer får mulighed for at indsamle og returnere pantflasker og -dåser. Et arbejdsfællesskab hvor Hus Forbi har haft succes med at få socialt udsatte uden arbejde tilbage på det almindelige arbejdsmarked.

Et andet eksempel er sorteringscentralen på vores refugium, Vestergaarden, der er et vitalt led i pantfællesskabet. Dette arbejdsfællesskab tilbyder en inkluderende platform, hvor både de hjemløse og andre socialt udsatte, kan finde beskæftigelse og samvær.

Yderligere arbejder Hus Forbi aktivt med det sociale frikort, en ordning der åbner dørene for en bredere vifte af beskæftigelsesmuligheder.

Alt dette er du også med til at støtte når du testamenterer arv til Hus Forbi.

Vi hjælper med virkeligheden

Din arv hjælper på mange plan

Hus Forbi hjælper på mange fronter, når sælgerne ikke selv kan få hverdagen til at hænge sammen. Lige fra retshjælp over dyreforsikringer og transport til medicin. Dette er bare nogle af de områder, din støtte hjælper med.

Hvordan laver man et testamente?

1. Overvej dit formål: Tænk over, hvordan du ønsker at din arv skal anvendes. Hvem skal arve og hvor meget skal de arve? Du kan vælge at specificere, at nogle midler skal gå til velgørenhed enten et specifikt beløb eller en procentandel.

2. Find en advokat: Kontakt en advokat, som kan rådgive og vejlede dig i processen med at oprette et testamente. Advokaten vil sørge for, at dine ønsker bliver formuleret korrekt, og at testamentet overholder gældende lovgivning. Sammen med advokaten, udformes der et testamente, hvor du angiver, hvor stor en del af din arv der skal gå til Hus Forbi.

4. Godkendelse hos notaren: Når testamentet er færdigudformet, skal det underskrives og godkendes hos en notar. Dette sikrer, at der ikke er tvivl om testamentets gyldighed, og at dine ønsker vil blive fulgt efter din bortgang.

5. Opbevaring af testamentet: Efter notarens godkendelse vil testamentet blive opbevaret sikkert, enten hos notaren, en advokat, eller et centralt register. Det sikrer, at testamentet findes og kan fremfindes, når det er nødvendigt.

Husk at rådføre dig med en advokat eller anden juridisk rådgiver, for at sikre, at alle processer følger den gældende lovgivning, og at dit testamente bliver håndhævet efter din intention.

Har du spørgsmål til dit testamente,
så kontakt arveansvarlig, Michelle:

close-w
Luk