Værd at vide

socialt udsatte

Rundt om socialt udsatte

Hvad er en socialt udsat?

At være ’socialt udsat’ er ikke en tilstand, man kan måle, som man kan med antallet af kontanthjælpsmodtagere, hjemløse eller indlagte i psykiatrien – der er mange måder at opgøre det på. Ifølge en undersøgelse fra VIVE fra 2018 havde knap 282.000 voksne danskere ’tegn på udsathed i deres liv’. Det svarer til syv procent af befolkningen.

VIVE’s undersøgelse omfattede mennesker, som indenfor en periode på fem år var blevet registreret et sted i systemet på grund af psykisk sygdom, misbrug eller hjemløshed. Men man kan også blive socialt udsat, hvis man bliver ramt af alvorlig fysisk sygdom, er udsat for vold eller kommer i fængsel. Rådet for Socialt Udsatte peger desuden på en ny gruppe socialt udsatte: Mennesker, som slet og ret er så fattige, at de har svært ved at betale deres udgifter.

Ofte vil der være flere årsager til, at man bliver socialt udsat. VIVE’s seneste hjemløsetælling fra 2022 viser således, fire ud af 10 hjemløse både har et misbrug og en psykiatrisk diagnose.

Socialt udsatte har en markant overdødelighed i forhold til resten af befolkningen. Socialt udsatte dør 19 år tidligere end folk i Danmark i almindelighed, viser den seneste undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet til Rådet for Socialt Udsatte.

Du kan finde viden om hjemløse, misbrug, psykisk sygdom mv. på følgende hjemmesider:

Socialforskningsinstituttet, www.vive.dk
Social- og Boligstyrelsen, www.sbst.dk
Rådet for Socialt Udsatte, www.udsatte.dk
SAND, de hjemløses landsorganisation www.sandudvalg.dk
Psykiatrifonden, www.psykiatrifonden.dk
Sind, Landsforeningen For Psykisk Sundhed www.sind.dk
Fonden Projekt Udenfor, www.udenfor.dk
Kirkens Korshær, www.kirkenskorshaer.dk
KFUM’s Sociale Arbejde www.kfumsoc.dk
KFUK’s Sociale Arbejde www.kfuksa.dk
Blå Kors www.blaakors.dk
WeShelter www.weshelter.dk
Brugernes Akademi www.brugernesakademi.dk

Knap 282.000 danskere kan betegnes som socialt udsatte i større eller mindre grad

close-w
Luk