Værd at vide

om kriminalitet og hjemløse

KRIMINALITET

Mange indsatte løslades til gaden

Syv procent af de indsatte i danske fængsler og arresthuse løslades til gaden, viser VIVE’s hjemløsetælling fra 2022. Dermed løslades de også til potentiel ny kriminalitet. Inden for to år begår en tredjedel af de løsladte en ny forbrydelse.
Når man ikke har noget at bo i, har man ingen folkeregisteradresse. Og uden folkeregisteradresse, kan man ikke få sociale ydelser.

Når det drejer sig om en prøveløsladelse, er der til gengæld krav om, at den indsatte har et sted at bo. Men mange opgiver en proforma adresse, så de ikke glipper muligheden for at komme ud, og så de er sikre på at kunne modtage sociale ydelser.

I forbindelse med den første hjemløsestrategi fra 2009 indførte man ellers en køreplan for ’god løsladelse.’ Herunder en trinfor trin-plan for samarbejdet mellem fængsel, kommune og Kriminalforsorgen. Målet er at tage hånd om løsladelsen allerede ved indsættelsen i fængslet, og at ingen bliver sluppet løs, før næste led har fat. Det fungerer bare ikke altid efter planen. Mange udskrives derfor til uvis bolig- og helbredssituation.

Mød en af de hjemløse

Martin kom hertil fra Polen

Også under den kolde krig kom der flygtninge til Danmark. Martin Boroch kom hertil fra Polen, fordi han var god til Judo.

Knap 282.000 danskere kan betegnes som socialt udsatte i større eller mindre grad

close-w
Luk