Værd at vide

Psykisk sygdom og hjemløse

RUNDT OM PSYKISK SYGDOM

Hjemløse med psykisk sygdom

Psykisk sygdom er sammen med misbrug af alkohol og stoffer den primære årsag til, at folk bliver hjemløse. Ifølge den seneste tælling fra VIVE havde 42 procent af de registrerede hjemløse i februar 2022 en psykisk lidelse, der medvirkede til, at de røg på gaden.

Når man først er blevet hjemløs, stiger risikoen for at udvikle psykisk sygdom samtidig markant. Ifølge hjemløsetællingen har 62 procent af alle hjemløse en eller flere psykiatriske diagnoser. Den andel er i øvrigt steget over årene. Blandt de hjemløse kvinder er det hele 73 procent, som er ramt af psykisk sygdom.

Hjemløse med psykisk sygdom

2009: 37 procent    |    2017: 53 procent    |   2023: 62 procent

Mere end fire ud af 10 hjemløse – 42 procent – har både en psykiatrisk diagnose og er afhængig af et eller flere rusmidler. Man siger med et populært udtryk, at de har ’dobbeltdiagnoser’, og også deres andel er steget over årene. I 2015 var det således 32 procent af de hjemløse, der havde en dobbeltdiagnose.

Omvendt er det kun 15 procent af de hjemløse, som hverken har et misbrug eller psykisk sygdom.

Kilde: Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd – VIVE

Mød en af de hjemløse

Pernille siger “nok er nok”

Hus Forbi-sælger Pernille Simiglai er frataget sin kontanthjælp, fordi hun ifølge jobcenteret ikke står til rådighed. Det kan jeg ikke som hjemløs, forklarer hun.

Knap 282.000 danskere kan betegnes som socialt udsatte i større eller mindre grad

close-w
Luk