arrow-left-primary Tilbage
HUS FORBI KOMMER OGSÅ SOM E-AVIS

HUS FORBI BLIVER OSSE DIGITAL

Af Peter Andersen

Køberne af Hus Forbi kan nu vælge, om de vil have papiravisen, som de kender den, eller om hellere vil læse den på deres telefon, tablet eller computer. Køberne af e-avisen deltager samtidig i en konkurrence, hvor der også er præmier til sælgerne.

Efter 27 år som papiravis går Hus Forbi ind i den digitale tidsalder. Nu kan køberne selv vælge, om de vil have den trykte avis, som de kender den, eller en lille skrabekupon med en download-kode. Kuponen fylder ikke mere end et visitkort, men med den kan man hente Hus Forbi ned til sin mobiltelefon, tablet eller computer i form af en e-avis. Hver kode er unik og kan bruges op til tre gange. Den løsning er valgt for at bevare mødet på gaden mellem køber og sælger. Og det har været helt afgørende, fortæller Signe Laursen, som er leder af Hus Forbis digitale redaktion.

– Vi kan ikke bare sælge abonnementer eller e-aviser som andre trykte medier. Når folk køber Hus Forbi, køber de den af et menneske, som står foran dem, og sådan ville det jo ikke være, hvis de gik på nettet og bestilte avisen, siger hun. E-avisen koster det samme som den trykte avis: 50 kroner. Heraf går halvdelen til sælgeren og den anden halvdel til Foreningen Hus Forbi. Pengene bruges blandt andet på sælgertøj, dyreforsikringer, dækning af sælgernes medicinudgifter og så naturligvis på at udgive avisen. Vær i øvrigt opmærksom på, at det nok ikke vil være alle sælgere, der har e-avisen med her fra begyndelsen.

Vi kan ikke bare sælge abonnementer eller e-aviser som andre trykte medier. Når folk køber Hus Forbi, køber de den af et menneske, som står foran dem, og sådan ville det jo ikke være, hvis de gik på nettet og bestilte avisen.

– Signe Laursen, leder, Hus Forbis digitale redaktion.

Den primære forklaring på, at Hus Forbi nu lancerer en e-avis, er, at færre og færre køber og læser trykte medier. Men det var også en bunden opgave. I 2020 modtog Hus Forbi fire millioner kroner i innovationsstøtte fra Medienævnet. Pengene var øremærket til at udvikle Hus Forbi som et digitalt medie, og det betød, at redaktionen i 2021 blev udvidet med den digitale afdeling, Signe Laursen er leder for. Her produceres indslag til sociale medier som Facebook, Instagram og TikTok, ofte – og helst – i samarbejde med sælgerne.

– Den trykte avis udkommer kun en gang om måneden, men hvis vi skal holde hjemløshed og social udsathed højt på den politiske dagsorden, er vi nødt til at kunne være på hele tiden. Samtidig er det en måde at nå de unge, som er de største forbrugere af sociale medier, og minde dem om, at der er mennesker også på deres egen alder, som har nogle helt andre livsbetingelser, end de selv har, siger Signe Laursen.

For at leve op til bevillingen fra Medienævnet skulle Hus Forbi samtidig udvikle en digital udgave af avisen inden for en periode på tre år. Og det er altså det, der nu er sket.

For at give den nye e-avis en god start har Hus Forbi valgt at lancere den sammen med en konkurrence. Hver skrabekupon, der bliver solgt, vil samtidig være et lod i en konkurrence. Og det er ikke kun køberen, der vinder en præmie, men også den sælger, e-avisen er købt af.

– Der udtrækkes en præmie hver måned. Præmierne kan for eksempel være oplevelser eller elektronik. Det er et vigtigt princip, at når vi gør noget, der kommer Foreningen Hus Forbi til gode, skal der også være noget i det for den enkelte sælger, siger Signe Laursen.

Som eksempel kan nævnes det pant-samarbejde, Hus Forbi havde med Fakta for nogle år siden. Pengene tilfaldt Foreningen Hus Forbi, men der blev samtidig indgået en aftale om, at sælgerne kunne få lov at stå indenfor i butikkerne, når det var koldt eller regnede. Man skal være opmærksom på, at man ikke deltager i konkurrencen, hvis man køber den trykte avis.

– Det kan ikke lade sig gøre, da vi jo ikke kan trykke en unik kode i en masseproduceret avis. Konkurrencen er lavet for at sætte gang i salget af e-avisen og nå nogle af de mennesker, som ellers ville vælge ikke at tage avisen med, siger Signe Laursen.

Køb adgang til e-avisen via din lokale sælger.

close-w
Luk