Konkurrence med E-avisen

Konkurrenceregler

Konkurrencer udbydes af:

Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse

Tlf.nr.  8993 7474

E-mail: redaktion@husforbi.dk

CVR-nr. 20103388

Disse konkurrenceregler gælder for konkurrencer udbudt af Hus Forbi på vores skrabelodder til den digital e-avis, som sælges af Hus Forbi sælgere. Disse konkurrencerregler gælder både køber og sælger af skrabeloddet, som begge kan vinde særskilte præmier, men på samme skrabelod.

Reglerne gælder for Hus Forbi sælgere og købere af den digitale avis (E-avisen). Når en sælger deltager i konkurrencen med en køber, eller på anden måde indgår i en konkurrences, skal sælgeren medvirke til at sikre, at konkurrencen afvikles i overensstemmelse med de gældende konkurrenceregler for Hus Forbi.

Udtrækning af vindere

 • Vinderne er både køber som indløser skrabeloddet og udfylder alle oplysninger samt den lokale sælger som har solgt det aktuelle skrabelod.
 • Vinderne bliver fundet ved tilfældig lodtrækning blandt alle, der deltager i konkurrencen i den pågældende måned for konkurrencen. Vinderen bliver udtrukket umiddelbart efter månedens afslutning, og får direkte besked på den oplyste e-mail adresse.
 • Vinderne har 7 dage til at svare og oplyse yderligere kontaktoplysninger, såfremt disse kræves for overlevering af præmien. Uden svar, kan retten til præmien bortfalde og Hus Forbi kan vælge at udtrække en anden vinder.
 • Deltagerne i konkurrencen er ansvarlige for at afgive korrekte og læsbare kontaktoplysninger.
 • Præmien afsendes hurtigst muligt direkte til vinderen.
 • Bemærk, at der uddeles samme præmie til både køber og avissælger, og de får hver deres præmie, og der skal således ikke deles noget imellem disse.

Ombytning

 • Præmier kan ikke byttes til andre varer, kontanter eller gavekort.

Reklamationer

 • Almindelig reklamationsret gælder. Der henvises til udbyderen af den konkrete præmie, såfremt vinderne ønsker at reklamere.

Sådan behandler Hus Forbi dine personoplysninger

 • Hus Forbi anvender kun de påkrævede kontaktoplysninger til brug for administration af konkurrencen, herunder udtrækning af vinderne, Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). Læs mere i Hus Forbis privatlivspolitik: https://husforbi.dk/privatlivspolitik/

Ændring af konkurrencevilkår

 • Hus Forbi forbeholder sig retten til når som helst at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen (inklusive alle præmier), hvis der er nogen anledning til, at konkurrencen ikke kan gennemføres som beskrevet.

Øvrige konkurrencebetingelser

 • Hus Forbi er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.
 • Hus Forbi forbeholder sig retten til at ombytte den oprindelige præmie med en tilsvarende præmie, hvis de oprindelige præmier ikke kan uddeles som følge af omstændigheder udenfor Hus Forbi’s kontrol.
 • Hus Forbi afholder de lovpligtige præmieafgifter, som konkurrencen måtte udløse. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Hus Forbi sig ethvert ansvar i den forbindelse.
 • Såfremt præmien ikke kan overrækkes grundet vinderens forhold, vil kravet på præmien forældes 7 kalenderdage efter påmindelsen. Herefter kan vinderen ikke længere gøre krav på præmien. Hus Forbi vil derefter være berettiget men ikke forpligtet til at tildele præmien til øvrige deltagere.
 • Der kan ikke med henvisning til konkurrencens gennemførelse, eventuelt manglende gennemførelse eller andre forhold gøre erstatningskrav gældende mod Hus Forbi.
 • Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Hus Forbi sig retten at ekskludere deltagere uden varsel.
 • Uoverensstemmelser er underlagt dansk ret.
 • Medarbejdere, på nær Hus Forbi sælgere, i Hus Forbi og deres husstand samt samarbejdspartnere og deres husstand kan ikke deltage i konkurrencer udbudt af Hus Forbi.

 

close-w
Luk