Om Hus Forbi

Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby ’96.

Hus Forbi tjener et dobbelt formål:

  1. At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne.Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.
  2. At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på lovlig vis ved at sælge et produkt – avisen – som de kan stå inde for.

Indholdet i Hus Forbi produceres af både socialt udsatte og professionelle freelancejournalister og fotografer. Den redaktionelle linje fastlægges af redaktøren, som er ansat i sekretariatet.

Hus Forbi koster 30 kr. i gadesalg.

Sælgeren tjener 15 kr. pr. avis.

Hus Forbi udgives af foreningen Hus Forbi og udkommer 12 gange om året.

De sidste 15 kr. går til produktion, administration og distribution.

Hvor mange sælger Hus Forbi?

Vi har ca. 3000 registrerede sælgere. De fleste er i hovedstadsområdet, men vi har sælgere over hele landet, specielt i andre større byer som Aarhus, Aalborg, Esbjerg, og Odense.

Gør Hus Forbi andet for de hjemløse?

Langt hovedparten af overskuddet fra avissalget går til at købe udstyr og tøj til vores sælgere, som de får gratis både sommer og vinter. Hus Forbi driver også en medarbejdercafé for sælgerne i Vanløse. Vi tilbyder gratis hundeforsikringer og yder økonomiske støtte til de ca. 40 sociale organisationer, der fungerer som distributører af Hus Forbi, og som alle arbejder med tilbud til hjemløse og socialt udsatte. Derudover yder Hus Forbi støtte til, at andre kan udvikle nye aktiviteter, som kommer hjemløse og socialt udsatte til gode.

Hvor mange hjemløse er der i Danmark?

VIVE, Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd, tæller de hjemløse i Danmark. Første gang var i uge 6 i 2007 og senest var i uge 6, 2019. I 2007 viste tællingen, at vi havde ca. 5.000 hjemløse i Danmark, og af dem levede ca. 500 på gaden. I 2017 var tallene steget til 6.600 hjemløse i Danmark, hvor af ca. 660 er gadesovere. I 2019 faldt tallet en smule til 6.400.

Læs seneste VIVE rapport med mere her

Hus Forbi rapporter

Du kan læse mere om Hus Forbi som forening, sælgerne og køberne i disse to rapporter fra henholdsvis 2008 og 2018.

Casa undersøgelse 2008 – undersøgelse af koncept og sælgere

Markedsundersøgelse 2018 – fokus på Hus Forbis sælgergruppe og køberskare

Læs Hus Forbis vedtægter – senest fra 2021

Læs Hus Forbis indsamlingsregnskab

[fbpage title=”Følg os på Facebook”]

 

 

 


Læs også Cookie- og privatlivspolitik