Der findes desværre

ulovlige sælgere

Ulovlige sælgere

Hus Forbi har konstateret, at der i de sidste år har været en del ’ulovlige’ sælgere på spil.

Hus Forbis sekretariat har modtaget henvendelser om falske udenlandske sælgere, fortrinsvist rumænere, fra læsere, forretningsdrivende, politi og fra Hus Forbis egne sælgere og distributører. En del mennesker er desværre kommet i besiddelse af Hus Forbis aviser, selv om de ikke er registrerede sælgere.

Hus Forbi har nu grebet ind for at standse videresalg til ulovlige og falske sælgere for at sikre, at der ikke er sælgere, som har salget af Hus Forbi som en regulær levevej. Baggrunden er, at Hus Forbi aldrig har været ment som en levevej. Salget af hjemløseavisen skal være et supplement til sociale ydelser og et løft for mennesker med alvorlige sociale problemer.

Hus Forbis bestyrelse har taget følgende stilling til problemet:

Målgruppen for Foreningen Hus Forbis projekt er hjemløse i Danmark, folk på herberger og folk med en række sociale problemer. Det er ikke formålet med Hus Forbi at skabe beskæftigelse for udenlandske fattigdomsflygtninge, så de kan forsørge deres familier.

Følgende tiltag bidrager til at begrænse ulovligt salg af Hus Forbi til udenlandske og falske sælgere:

 • Det er ikke tilladt at købe mere end 25 aviser om dagen. I praksis er der, om nogen overhovedet, ganske få sælgere, som køber dette antal aviser.
 • Alle distributører af Hus Forbi skal hver gang, de sælger en avis, sikre sig, at den person, de sælger avisen til,
  er den samme person, som Hus Forbi har godkendt som sælger.
 • Hus Forbi udfører særligt grundige visitationer af nye sælgere og har særlig opmærksomhed på tilknytningen til Danmark samt på, at nye sælgere besidder de nødvendige danske sprogkundskaber. Hus Forbi er et formidlingsprojekt, der har til formål at oplyse om hjemløse og udsattes forhold i samfundet.
  Derfor er det afgørende, at sælgerne på gaden kan føre en dialog med køberne af avisen.
 • Hus Forbi udsteder løbende nye sælgerkort, således at eventuelle falske sælgerkort mister deres gyldighed.
 • Ubehagelig opgave

  Ikke desto mindre er det rent ud sagt en ubehagelig opgave at være nødt til at gribe ind overfor de rumænske sælgere, for de er fattige mennesker, som kommer fra et land, hvor regeringen ikke lever op til det sociale ansvar, den har overfor sin egen befolkning.

  Men det komplekse sociale perspektiv bliver forrykket, og Hus Forbis mulighed for at leve op til sit formål kommer i fare, hvis en større gruppe, som ikke har andre sociale problemer, end at de er fattige, begynder at sælge Hus Forbi. Det er synd for rumænerne, men det er ikke Hus Forbis og de danske hjemløses og socialt udsattes ansvar at sikre dem en levevej.

  Hus Forbi er nået frem til, at det er en reel trussel mod Hus Forbi som et socialt projekt, hvis salget af Hus Forbi simpelthen bliver til et reelt job og et forsørgelsesgrundlag.

  Trist og tragisk

  Det gør ondt på Hus Forbi og Hus Forbis distributører at afvise udenlandske mennesker, som er fattige og mangler et job, men Hus Forbis forretningsmodel rækker desværre ikke til at løse de store fattigdomsproblemer, der eksisterer særligt i Østeuropa. Til slut skal det tilføjes, at Hus Forbis sælgere er hjemløse, tidligere hjemløse og socialt udsatte, som lever i Danmark. Sælgerskaren tæller også en mindre gruppe af rumænere og folk af andre nationaliteter og med forskellige etniske baggrunde, som er socialt udsatte, har lovligt ophold i Danmark og er fuldt berettigede til at sælge Hus Forbi. Man kan blive Hus Forbi-sælger på tværs af etnisk baggrund, nationalitet og religion.

  Så det er ikke sådan, at enhver rumæner, der sælger Hus Forbi, gør noget forkert. Derfor, kære læsere: Vær venlige overfor alle vores sælgere og husk, at man skal have et sælgerkort for at sælge Hus Forbi, og at det at tale dansk er en betingelse for at blive sælger, fordi mødet mellem køber og sælger er noget af det vigtige ved Hus Forbi.

  Det bedste råd: Køb avisen af sælgere, som du har en god fornemmelse med at støtte.

  Vi arbejder hele tiden på at komme alle former for at udnyttelse af vores avis og de hjemløse og socialt udsatte til livs.

  Vi arbejder, som det her er beskrevet, med særlige strenge krav for udstedelse af sælgerkort og skærpede sprogkrav. Det gør vi for at sikre, at en socialt udsat i Danmark har mulighed for at tjene til de mest basale fornødenheder.

  Det er vores oplevelse, at vi er nået rigtig langt med dette, og vi fastholder vores skærpede fokus.

  Men som sagt er vores bedste ‘våben’ i denne kamp opmærksomme og interesserede købere. Når en køber oplever tvivl, om en sælger er ‘lovlig’ eller møder en sælger, som har et sælger-id, der ikke ser ægte ud, er det en meget stor hjælp for os, hvis køberen registrerer sælgernummeret, som står på kortet, og kontakter os. Vi har mulighed for at verificere alle sælgere, og tilbagemeldinger fra købere er med til at give os et overblik over omfanget af problemet, så vi kan tilpasse vores indsats herefter.

  Mød en af de hjemløse

  Martin kom hertil fra Polen

  Også under den kolde krig kom der flygtninge til Danmark. Martin Boroch kom hertil fra Polen, fordi han var god til Judo.

  Knap 282.000 danskere kan betegnes som socialt udsatte i større eller mindre grad

  close-w
  Luk