Kriminalitet

Mange indsatte løslades til gaden

En stor del af de indsatte i danske fængsler løslades til gaden. Altså til hjemløshed og potentielt til ny kriminalitet. Inden for to år begår en tredjedel af de løsladte en ny forbrydelse.
Når man ikke har noget at bo i, har man ingen folkeregisteradresse. Og uden folkeregisteradresse, kan man ikke få sociale ydelser.

Kilde: Kriminalforsorgen, www.kriminalforsorgen.dk

Den gode løsladelse
I forbindelse med hjemløsestrategien 2008-2013 indførte man en køreplan for ’god løsladelse.’ Køreplanen definerer de forskellige systemers love og opgaver på området. Altså en trin for trin-plan for samarbejdet mellem fængsel, kommune og Kriminalforsorg. Herunder en tidslinje, der specificerer, hvornår noget skal igangsættes. Køreplanen går ud på at tage hånd om løsladelsen allerede ved indsættelsen. Og den vigtigste læresætning er, at ingen slipper nogen løs, før den næste har fat.

Men der er stadig dårligt samarbejde mellem fængsler, kommuner og KIF. Mange udskrives derfor til uvis bolig- arbejds- og helbredssituation. Kriminalforsorgen arbejder på at sikre bedre samarbejde.

Kilde: Kriminalforsorgen, KIF, www.kriminalforsorgen.dk