Socialt udsat?

Hvad er en socialt udsat?

Rådet for Socialt Udsatte definerer socialt udsatte som følger:

 • Alkoholmisbrugere: Personer, der drikker alkohol hver eller næsten hver dag og samtidig har angivet, at de sidste gang drak mere end fem genstande
 • Sindslidende: Personer der har en sindslidelse i form af kronisk angst, depression, eller anden psykisk lidelse
 • Hjemløse: Personer der den seneste måned har boet på enten på herberg, pensionat eller forsorgshjem, eller som har boet på gaden, og/eller som ingen bolig har
 • Stofmisbrugere: Personer der den seneste måned har taget amfetamin, kokain, LSD, heroin, eller som illegalt har indtaget stoffer som metadon, subutex, rohypnol eller ketogan
 • Fattige: Personer der ofte ikke får mad nok, fordi de ikke har råd

En person kan tilhøre flere af ovenstående grupper. Blandt de udsatte i en måling fra 2007 var 25 procent alkoholmisbrugere, 49 procent psykisk syge, 29 procent hjemløse, 31 procent misbrugere og 14 procent fattige.

Socialt udsatte har en markant overdødelighed i forhold til resten af befolkningen. De dør cirka 20 år før andre, og meget oftere af selvmord og ulykker end andre mennesker.

Kilde: Rådet for Socialt Udsatte. Dødelighed blandt socialt udsatte i Danmark 2007-2012.

Læs mere

Du kan finde viden om hjemløse, misbrug, psykisk sygdom mv. på følgende hjemmesider:

Veje til egen bolig

International forskning viser, at størstedelen af de hjemløse kan komme ud af hjemløshed gennem en målrettet indsats.
Denne danske SFI-rapport fra 2011 viser, at der er tre faktorer, der er særligt afgørende for at få folk ud af hjemløshed:

 • Kommunal støtte i overgangen til egen bolig (eksempelvis at herberget hjælper den hjemløse med at blive skrevet op til lejebolig)
 • Egen bolig (når man overnatter på herberg eller hos venner skal man indrette sig efter andre, hvilket kan være svært. Herbergets sociale miljø udgør også en risiko – den hjemløse kan blive påvirket til at genoptage et misbrug af alkohol eller stoffer)
 • Hjælp til etablering i egen bolig (praktisk hjælp til at købe ting og få flyttet, hjælp med flytning af post, regninger mv. samt økonomisk hjælp til etablering).

Derudover er der fem faktorer, der hjælper den hjemløse med at få et liv i boligen:

 1. At vedkommende får en bolig i et kvarter, der ikke er præget af alkohol- og stofmisbrug.
 2. At venner og familie støtter dem i hverdagen.
 3. At de kan opnå samvær med børn, der måske har mistet kontakt til.
 4. At de kommer ud og møder nye mennesker, får en dag med aktivitet.
 5. At nogen administrerer deres økonomi. 12 ud af 15 tidligere hjemløse har givet kommunen tilladelse til at administrere deres økonomi – og de siger, at det giver ro og tryghed.

Kilde: SFI. Fra hjemløshed til egen bolig. Et interviewstudie blandt tidligere hjemløse