Stofbrugere

Stofbrugere på boformerne

Da Socialforskningsinstituttet spurgte til stofbrug på boformerne i 2015, svarede 37 procent af brugerne, at de slet ikke havde drukket alkohol den seneste måned. 17 procent svarede, at de havde drukket hver eller hver anden dag. Det gælder både unge og ældre stofbrugere.

29 procent havde røget hash hver eller hver anden dag den seneste måned. Blandt de unge var det 57 procent. 23 procent af brugerne havde taget hårde stoffer, dog ikke dagligt.

18 procent af de hjemløse brugere af boformerne var i misbrugsbehandling af en slags – både stof- og alkoholmisbrug.

Unge og stoffer

Langt fra alle unge prøver at tage stoffer. Kun 40 procent af danske unge mellem 16 og 20 år har prøvet at ryge hash. Knap 10 procent har et aktuelt forbrug af hash. Lidt over 10 procent har prøvet et andet illegalt stof end hash. De fleste, der prøver stoffer, gør det kun enkelte gange.

82 procent af pigerne mellem 16 og 20 år har aldrig taget stoffer, det samme gælder for 62 procent af drengene.

Kilde: Stofinfo, www.stofinfo.st.dk

Hvornår har jeg et misbrug?

Sundhedsstyrelsen har beregnet, at cirka 33.000 danskere har et stofbrug, der medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader.

Styrelsen definerer et misbrug af stoffer som ’et vedvarende, skadeligt forbrug af psykoaktive stoffer som tobak, hash, kokain, heroin med videre.’ Et psykoaktivt stof er et middel, der ændrer ens sindstilstand. Skaderne kan være fysiske (lungesygdomme), psykiske (dårlig hukommelse, depressioner) og sociale (fravær fra skole/arbejde, krise i familien, tab af venner).

Hvornår er jeg afhængig?

Man er afhængig, når:

  • Man bruger større og større mængder for at få den samme virkning
  • Man får det fysisk og psykisk dårligt, når man ikke får stoffet
  • Man længes så meget efter stoffet, at det er svært at tænke på andet
  • Det er vigtigere for en at bruge stoffet, end det er at tage hensyn til andre og de ting, man skal gøre
  • Man har svært ved at styre, nedsætte og holde op med sit brug af stoffet
  • Man bliver ved med at bruge stoffet, selv om man har indset, at det er skadeligt for en

Kilde: www.stofinfo.sst.dk

Psykisk sygdom og stofmisbrug

Dobbeltdiagnose kalder man det, når en person både er psykisk syg og har et alkohol- eller stofmisbrug. Afgrænsningerne af både misbrug og sindslidelse kan være svær for behandlingssystemet at foretage, og det betyder, at den hjemløse med dobbeltdiagnose kan få svært ved at få hjælp. For de instanser, der har med psykisk syge at gøre, tolererer ikke et misbrug, og dem der hjælper misbrugere, kan ikke håndtere psykisk sygdom. Det skønnes, at 22.000 personer i Danmark har en dobbeltdiagnose, men her er kun talt de mennesker med, som er kendt af systemet. Tallet er formentlig højere.

En tredjedel af de hjemløse har både en psykisk sygdom og et misbrug og falder derfor ofte mellem to stole i støtte- og behandlingssystemet.

Kilde: Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.dkSocialt Udviklingscenter, SUS, www.sus.dk;Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.dk