Økonomi

Hvad lever hjemløse af?

32 procent af de hjemløse fortæller, at det er dårlig økonomi, der har skubbet dem ud af boligen. Langt de fleste hjemløse får en social ydelse fra kommunen – eksempelvis kontanthjælp – mens nogle ganske få har arbejde. En del steder i de store byer kan man finde overnatning og mad til ret lave priser eller helt gratis. Det er ikke tilladt at tigge i Danmark.

De fleste hjemløse – 62 procent – er på kontanthjælp, mens 21 procent modtager førtidspension. Tre procent har en lønindkomst. En procent fortæller, at de sælger Hus Forbi.

Kilde: SFI. Hjemløshed i Danmark 2013. National kortlægning, www.sfi.dk

Hjemløses indtægter:

education-9

Gældsrådgivning
Flere steder kan hjemløse få støtte til at komme ud af deres gæld. Flere tilbyder gratis gældsrådgivning. Blandt andet KFUM’s Sociale Arbejde, WeShelter, Forbrugerrådet Tænk, Den Sociale Retshjælp, Settlementet på Vesterbro, Finansrådet og Frelsens Hær.

Hvad koster det, at samfundet lader folk være hjemløse?

Socialministeriet brugte cirka tre milliarder kroner på hjemløseprojekter i årene 2008-2013. I samme periode brugte kommunerne 2,2 milliarder kroner, blandt andet til ophold på herberg. Samlet udgjorde udgifterne til hjemløse 5,2 milliarder kroner.

Talgymnastik om ledige

Det siges tit i den offentlige debat, at 800.000 danskere er på offentlig forsørgelse. Det er ikke rigtigt, konstaterer flere forskere. De 800.000 består af grupper som forældre på barsel, førtidspensionister, fleksjobbere, efterlønnere og kontanthjælpsmodtagere. Kun en mindre del kan komme i arbejde:

’Reelt er du nede på et par hundrede tusinde, som du med maksimalt held kunne mobilisere,’ siger professor i statskundskab ved Aalborg Universitet, Jørgen Goul Andersen.

Danmarks Statistik oplyser, at i december 2013 modtog 192.600 en eller anden form for økonomisk hjælp til forsørgelse. Herunder både aktive og ikke-aktive kontanthjælpsmodtagere, revalidenter, samt ledige på dagpenge og ledige på særlig uddannelsesydelse (som gives til folk, der er faldet ud af dagpengesystemet).

Det var en stigning på knap 20.000 i forhold til 2012 og knap 60.000 i forhold til 2008.

Kilde: Danmarks Statistik, www.dst.dkInformation, www.information.dk