Psykisk sygdom

Hjemløse med psykisk sygdom

education-6

Blandt de ca. 13.000 hjemløse på årsplan er flere unge end ældre psykisk syge: 51 procent af de 18-24-årige og 54 procent af de 25-29-årige har en sindslidelse.

Kilde: SFI. Hjemløshed i Danmark 2013. National kortlægning.

En ny undersøgelse fra SFI (2015) bekræfter billedet. Her har man interviewet hjemløse på boformer, og 18 procent fortæller, at de i høj grad har psykiske problemer, 32 procent at de i nogen grad har psykiske problemer, og 18 procent i mindre grad.
Kun 30 procent siger at de slet ikke har psykiske problemer.

Næsten halvdelen angiver at have oplevet depression, blandt de unge er det over halvdelen. En del lider også af koncentrationsbesvær, angst, søvnløshed og hallucinationer.

Blandt hjemløse generelt – altså også gadesovere etc. – fortæller 21 procent, at de hverken er misbrugere eller psykisk syge.

Kilde: SFI. Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelse på §110-boformer. 2015

Flere psykisk syge kvinder

Undersøgelser viser, at mange af de hjemløse, der bruger boformerne, har en psykisk sygdom i form af en diagnosticeret psykisk lidelse. Det gælder cirka 60 procent af kvinderne og 45 procent af mændene. 75 procent af kvinderne og 70 procent af mændene har en misbrugsrelateret diagnose. (Disse tal bekræftes i flere undersøgeler)

Også fysisk syge

Temmelig mange personer, der har været hjemløse, er syge af infektionssygdomme som hepatitis, tuberkulose, hiv og forgiftninger. Også langt flere end i resten af befolkningen lider af lungebetændelse, KOL, hudinfektioner. De hjemløse er ekstra udsat for sygdom, fordi de har været misbrugere og/eller har været psykisk syge.

De er i kontakt med almen læge 2,5 gange oftere, end hvad der er normalt, og 4-5 gange oftere ringer de til vagtlægen. Også skadestueindlæggelser forekommer langt hyppigere: Hjemløse mænd og kvinder er indlagt mellem 60 og 75 procent oftere end andre borgere.

Kilde: SFI. Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser, 2013; SFI. Livet på hjemløseboformer. Brugerundersøgelse på §110-boformer, 2015